Kategoria: ODSZKODOWANIA DLA BLISKICH OFIAR WYPADKÓW W EUROPIE

  • Home
  • ODSZKODOWANIA DLA BLISKICH OFIAR WYPADKÓW W EUROPIE

Rodzaje odszkodowań

Odszkodowanie może polegać na (wybór formy należy do poszkodowanego): przywróceniu do stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody, o ile jest to w ogóle możliwe (tzw. restytucja naturalna), zapłacie sumy pieniężnej (rekompensata pieniężna). W przypadku gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe bądź gdy wiąże się to z nadmiernymi trudnościami czy kosztami zobowiązanego, poszkodowany musi poprzestać na pieniężnym […]
Czytaj więcej

Kiedy powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza

Odpowiedzialność odszkodowawcza może zaistnieć w wielu sytuacjach. Żądanie odszkodowania może mieć miejsce przy wypadku drogowym, czy też przy niewykonaniu umowy. Muszą jedynie zaistnieć określone przesłanki. Czym jest odpowiedzialność odszkodowawcza? Odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną – stanowi finansową rekompensatę uszczerbku, który powstał u osoby poszkodowanej wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Wysokość odszkodowania musi więc być adekwatna do rozmiarów […]
Czytaj więcej

Odpowiedzialność gwarancyjna zakładu ubezpieczeń i jej powstanie

Ponoszenie odpowiedzialności gwarancyjnej przez zakład ubezpieczeń jest podstawowym obowiązkiem wynikającym z umowy ubezpieczenia. Co to jest odpowiedzialność gwarancyjna? Najprościej rzecz ujmując z odpowiedzialności gwarancyjną mamy do czynienia wtedy, gdy podmiotem odpowiedzialnym za naprawienie szkody jest czy to na podstawie przepisu, czy też na podstawie umowy jest podmiot niebędący sprawcą szkody. Przykładem odpowiedzialności gwarancyjnej jest odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za […]
Czytaj więcej

Kiedy ubezpieczony nie otrzyma odszkodowania z NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dobra, jakimi są życie lub zdrowie człowieka. Ubezpieczenie osobowe Od ubezpieczeń majątkowych odróżnia je przede wszystkim przedmiot ubezpieczenia – życie i zdrowie, stąd ich nazwa – ubezpieczenia osobowe. Nie są one jednak ubezpieczeniami na życie, co prawda należą do tej […]
Czytaj więcej

W jakim terminie zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie i zadośćuczynienie

Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie. W wyjątkowych sytuacjach termin wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia może być dłuższy. Stosownie do art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia […]
Czytaj więcej

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania ubezpieczenia nieruchomości

Wysokość odszkodowania będzie zależeć od tego od wariantu ubezpieczenia, w którym mienie może być ubezpieczone w wartości rzeczywistej lub odtworzeniowej. Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, w tym mieszkaniowych jest uzależnione od wariantu, na którym zawarto ubezpieczenia domu, mieszkania. Zasadą jest podział tego typu produktów na ubezpieczenie mienia w wartości rzeczywistej oraz w wartości odtworzeniowej (nowej). Wartość rzeczywista […]
Czytaj więcej

Bezprawne zaniżanie kosztów naprawy samochodu przez firmy ubezpieczeniowe

Jednym z problemów, przed którymi stają poszkodowani w zdarzeniach komunikacyjnych, jest problem tzw. amortyzacji części zamiennych, określanego niekiedy również mianem merkantylnego ubytku wartości. W tej sytuacji większość kierowców decyduje się na przystanie na warunki zaproponowane przez towarzystwo ubezpieczeń. Są jednak i tacy, którzy nie godzą się na nieuczciwe warunki i będąc przekonani o słuszności swojej […]
Czytaj więcej

POLITYKA FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

Jak postępować przed towarzystwem ubezpieczeniowym w przypadku wypadku,  obrażeń w pracy lub innego zdarzenia wymagającego likwidacji szkody w Polsce, Niemczech, Norwegii, Szwecji, Włoszech, Austrii, Hiszpanii, Portugalii i innych krajach Schengen. Większość firm ubezpieczeniowych wymaga przestrzegania określonych zasad w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego, jeśli klient nie spełni określonych wymagań polisy w razie wypadku, zwrot kosztów leczenia będzie […]
Czytaj więcej

System ubezpieczeniowy we Włoszech

Ubezpieczenia we Włoszech to niezawodny sposób na ochronę i zarządzanie firmą. Najważniejsze jest, aby zrozumieć  potrzeby w ubezpieczeniu we Włoszech: niektórzy próbują pozbyć się obowiązkowego ubezpieczenia, a inni kupują ubezpieczenia, których nie potrzebują. Najłatwiejszym sposobem uniknięcia tego jest skonsultowanie się z ekspertami z firmy „Adwokat w Europie”. Doradzimy Tobie w sprawie odpowiedniego ubezpieczenia we Włoszech […]
Czytaj więcej

Prawnicy zajmujący sięobrażeniami odniesionymi w wypadkach w Europie

Obrażenia ciałaodniesione w wypadku samochodowym lub podczas pracy mogą mieć znaczący wpływ na Twoje życie. Uzyskanie odszkodowania może pomóc zapewnić lepszą przyszłość dla Ciebie i Twojej rodziny. Zgłoszenie roszczenia może wydawać się skomplikowane, ale nas prawnicy z firmy „Adwokat w Europie”, zgłoszą roszczenie za Ciebie, poinformują o postępach całego procesu i będą wspierać na każdym […]
Czytaj więcej