Prawnik międzynarodowy | Adwokat w Europie

Prawnik międzynarodowy

Prawnicy tworzący zespół kancelarii Adwokat w Europie zgodnie uważają, że praktyka prawnicza powinna nadążać za trendami rozwoju gospodarczego i zmieniać się, dostosowując się do potrzeb klientów. Wraz z przepływem handlu światowego pojawiła się potrzeba wspierania klientów na rynkach międzynarodowych – między innymi w trakcie podpisywana umów z kontrahentami międzynarodowymi, podczas negocjacji z zagranicznymi towarzystwami ubezpieczeniowymi czy rozwiązując sprawy administracyjne za granicą. Prawo między narodowe odgrywa więc ważną rolę nie tylko dla dużych organizacji międzynarodowych, ale też dla osób fizycznych. W takich sytuacjach niezastąpione okazuje się wsparcie naszych prawników, którzy pomagają w podejmowaniu oraz utrzymywaniu rzetelnych i stabilnych finansowo relacji z zagranicznymi firmami. 

Międzynarodowy arbitraż handlowy

Międzynarodowy arbitraż handlowy to sposób na polubowne rozwiązywanie sporów handlowych. To alternatywa dla tradycyjnych sporów sądowych, która kontrolowana jest nie przez prawo krajowe, ale na podstawie warunków uzgodnionych wcześniej przez dwie strony. Większość umów i kontraktów między kontrahentami zawiera klauzule dotyczące rozstrzygania sporów, na podstawie których można rozstrzygnąć większość nieporozumień w drodze arbitrażu, a nie postępowania sądowego. 

Zasady arbitrażu zazwyczaj dostępnej są na stronie internetowej odpowiedniej instytucji arbitrażowej. Nasz zespół prawników specjalizujący się w prawie międzynarodowym, ściśle współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Non-Profit „European Arbitration Chamber” w Brukseli. Pracownicy firmy Adwokat w Europie doskonale znają przepisy prawa krajów europejskich, a także USA i Kanady oraz posiadają bogate doświadczenie w zakresie arbitrażu handlowego i prawa spadkowego za granicą. 

Jakie usługi świadczą nasi prawnicy?

Nasi prawnicy reprezentują klientów w sprawach roszczeń ubezpieczeniowych, prawa spadkowego za granicą oraz międzynarodowego arbitrażu. Pomagają zagranicznym i krajowym klientom unikać zbędnych obciążeń podatkowych w przypadku otrzymania spadku za granicą. Nasze usługi kierujemy zarówno do dużych korporacji, organizacji non-profit, jak i małych firm oraz osób prywatnych. Odległość ani lokalizacja nie są dla nas przeszkodą, aby udzielać kompleksową i profesjonalną pomoc wszystkim klientom. Dokładamy starań, aby aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu sporów, chroniąc interesy klienta zgodnie z międzynarodowym prawem, jednocześnie umożliwiając mu dalsze ugruntowywanie swojej pozycji biznesowej na rynku.