Spory korporacyjne za granicą | Adwokat w Europie

Spory korporacyjne za granicą

Współpraca oparta na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu między akcjonariuszami, wspólnikami i członkami organów a spółką ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej firmy. Natomiast konflikty stanowią poważne zagrożenie dla powodzenia działalności. Aby rozwiązać spór korporacyjny – niezależnie od jego rzeczywistej przyczyny – niezbędna jest pomoc doświadczonych prawników. Nasi prawnicy świadczą profesjonalne usługi prawne z zakresu rozwiązywania sporów korporacyjnych w Polsce oraz za granicą. 

Sekretem skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa za granicą jest silna więź między akcjonariuszami i inwestorami, a osobami odpowiedzialnymi za zarządzenie spółką. Jeżeli zostanie ona naruszona, cała firma może cierpieć poważne konsekwencje przez długi czas. Przyczyny sporów korporacyjnych mogą być różne, między innymi:

  1. Naruszenie obowiązków dyrektora. Każdy, kto formalnie został powołany do zarządzania i sprawowania nadzoru nad spółką, musi wypełniać określone obowiązki prawne w ramach swojego przywództwa – należy do nich między innymi przestrzeganie umowy spółki, unikanie konfliktów interesów, zobowiązanie się do niekorzystania z pomocy osób trzecich czy nieujawnianie sekretów spółki. Członkowie wchodzący w radę dyrektorów muszą podejmować działania, mające na celu dobro i sukces firmy – jeżeli naruszają któryś ze swoich obowiązków, zwykle powstaje trudy do rozwiązania spór.

  2. Kolejną kwestią jest strategia i zarządzanie. Zdarza się, że poszczególni członkowie zespołu mają różne wizje strategii oraz zarządzania firmą. Brak odpowiedniej komunikacji i wzajemnego zrozumienia może prowadzić do napięć i zwiększenia intensywności konfliktu, prowadząc do powstania sporu prawnego.

  3. Polityka dywidendowa również może być potencjalnym źródłem konfliktu – szczególnie jeżeli, faworyzuje jednych akcjonariuszy kosztem drugich.

  4. Naruszenie umowy akcjonariuszy lub statutu wspólnoty. Umowa udziałowca określa wszystkie aspekty relacji między spółką a jej akcjonariuszami – jej naruszenie przez jednego członka szybko może wywołać trudny do rozwiązania spór. 


Istnieje kilka prawnych możliwości rozstrzygania sporów korporacyjnych. Wybór konkretnej metody zależy głównie od charakteru konfliktu, wielkości udziałów w spółce oraz od strony zgłaszającej się po pomoc prawną. 

Nasza firma Adwokat w Europie świadczy usługi prawne z zakresu rozwiązywania sporów korporacyjnych. Współpracujemy z wykwalifikowanymi prawnikami, którzy mają spore doświadczenie w rozstrzyganiu sporów na terenie Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Nasi prawnicy wykorzystują swoją rozległą wiedzę w zakresie prawa korporacyjnego, aby szybko i efektywnie rozwiązywać najbardziej skomplikowane spory.