Ochrona praw autorskich za granicą | Adwokat w Europie

Ochrona praw autorskich za granicą

Prawa autorskie zapewniają właścicielowi wyłączne prawo do użytkowania danego dzieła oraz związanych z nim korzyści finansowych. Odgrywają ważną rolę w pracy programistów, artystów, fotografów, pisarzów, muzyków oraz innych twórców. Pracownicy firmy Adwokat w Europie oferują fachową pomoc prawną w dziedzinie prawa autorskiego. Naszą ofertę kierujemy nie tylko do podmiotów z Polski, ale także zagranicznych – między innymi w Europie, Ameryce, Azji oraz na Bliskim Wschodzie.  

Prawo autorskie chroni między innymi:

 

  • dzieła sztuki,
  • projekty architektoniczne,
  • prace plastyczne,
  • nagrania dźwiękowe,
  • programy komputerowe.

Jeżeli jesteś pracownikiem tworzącym podczas swojej pracy dzieła o różnym charakterze, Twój pracodawca może posiadać do nich prawa autorskie. Z drugiej strony, niezależni wykonawcy, tacy jak fotografowie, dziennikarze czy artyści mogą przygotować daną pracę i otrzymać za nią zapłatę oraz zachować do niej prawa autorskie. W takiej sytuacji decydujące znaczenie ma podpisanie umowy dotyczącej praw autorskich. Jeżeli potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie sporządzania, interpretacji oraz negocjowania umów o przeniesienie praw autorskich, możemy Ci pomóc. Nasza firma Adwokat w Europie udziela kompleksowej pomocy oraz porad prawnych w sprawach związanych z prawem autorskim, dzięki którym można zapobiec ewentualnym problemom prawnym oraz ich konsekwencjom. Zapraszamy do kontaktu, a chętnie udzielimy bezpłatnej konsultacji.