Płatności za śmierć w Europie | Adwokat w Europie

Śmierć osoby bliskiej za granicą

Utrata bliskiej osoby w wyniku wypadku jest niezwykle bolesna. Firma Adwokat w Europie dokłada wszelkich starań, aby uzyskać dla rodziny i najbliższych jak najwyższe zadośćuczynienie. Wypadek śmiertelny może zdarzyć się zarówno w wyniku wypadku samochodowego, wypadku w rolnictwie, czy w pracy.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę odszkodowania za śmierć bliskiej osoby może być ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku lub pracodawcy, ale także ZUS czy KRUS (w przypadku śmiertelnego wypadku w gospodarstwie rolnym). W przypadku niektórych rodzajów ubezpieczeń o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby mogą ubiegać się nie tylko małżonkowie, rodzice czy dzieci zmarłego. Przykładowo w przypadku ubezpieczenia OC rekompensata finansowa może zostać przyznana także dziadkom, wnukom, rodzeństwu, oraz konkubentom.

Świadczenia należne bliskim osoby zmarłej – tu również systemy prawne poszczególnych państw wprowadzają pewne modyfikacje. Według zasady ogólnej nakreślonej przez polski system prawny, osoba, która utraciła w wypadku bliskiego członka rodziny, może ubiegać się o:

• Zwrot kosztów pogrzebu
• Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
• Odszkodowanie ze względu na pogorszenie sytuacji materialnej – to jednorazowe świadczenie przysługuje również dalszej rodzinie, jeśli za życia zmarły wspierał ją finansowo;
• Renta