Arbitraż międzynarodowy | Adwokat w Europie

Arbitraż międzynarodowy

Poszerzanie swojej oferty na nowe rynki zbytu – szczególnie te zagraniczne – umożliwia osiągnięcie znacznych korzyści oraz wpływa na przyśpieszenie rozwoju firmy. Niekiedy jednak nowi kontrahenci mimo obiecującej współpracy, zachowują się niewłaściwie wobec swoich partnerów, co prowadzi do powstania sporów handlowych. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą nasi doświadczeni prawnicy.

Adwokat w Europie zajmuje się rozstrzyganiem sporów handlowych w międzynarodowym sądzie arbitrażowym. Świadczymy profesjonalne usługi i współpracujemy tylko z doświadczonymi prawnikami, aby jak najlepiej chronić interesy klientów w zakresie relacji biznesowych za granicą. 

Spory handlowe z zagranicznymi kontrahentami powstają z różnych powodów. Przyczynia się do tego między innymi:

 • upadłość kontrahenta, 
 • dostawy produktów niskiej jakości,
 • zajęcie mienia podmiotów gospodarczych,
 • naruszenie zobowiązań umownych,
 • sytuacje konfliktowe między sprzedającym i kupującym,
 • brak zapłaty za otrzymany towar.

W jakich sytuacjach ma zastosowanie arbitraż międzynarodowy?

Między innymi, gdy:

 • wykonawcy nie spełniają warunków umowy,
 • istnieje ryzyko sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika,
 • wszczęto postępowanie upadłościowe kontrahenta,
 • pojawiły się problemy wymagające wszczęcia postępowania sądowego lub zaangażowania organów ścigania,
 • trwa trudny do rozwiązania konflikt pomiędzy udziałowcami.

Rozwiązywanie sporów handlowych w międzynarodowym sądzie arbitrażowym wymaga doskonałej znajomości obowiązującego ustawodawstwa w danym państwie Unii Europejskiej oraz dużego doświadczenia. Nasi pracownicy są wykwalifikowani oraz podchodzą indywidualnie do każdego zadania – działają szybko i sprawnie, szanując czas i budżet klienta.

 

Co należy do naszych obowiązków?

W zakres naszych usług reprezentowania klientów w międzynarodowym arbitrażu wchodzi:

 • analiza dostarczonych materiałów,
 • odbiór niezbędnych dokumentów procesowych,
 • przedprocesowe rozstrzyganie sporu,
 • pisanie pozwu do odpowiednich sądów,
 • kontrola wykonania orzeczenia sądu.

Wsparcie prawne udzielane przez firmę Adwokat w Europie to gwarancja szybkiego, profesjonalnego i korzystnego finansowo rozstrzygnięcia sporów w międzynarodowym arbitrażu.