Arbitraż międzynarodowy | Adwokat w Europie

Arbitraż międzynarodowy

Poszerzanie swojej oferty na nowe rynki zbytu – szczególnie te zagraniczne – umożliwia osiągnięcie znacznych korzyści oraz wpływa na przyśpieszenie rozwoju firmy. Niekiedy jednak nowi kontrahenci mimo obiecującej współpracy, zachowują się niewłaściwie wobec swoich partnerów, co prowadzi do powstania sporów handlowych. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą nasi doświadczeni prawnicy.

Adwokat w Europie zajmuje się rozstrzyganiem sporów handlowych w międzynarodowym sądzie arbitrażowym. Świadczymy profesjonalne usługi i współpracujemy tylko z doświadczonymi prawnikami, aby jak najlepiej chronić interesy klientów w zakresie relacji biznesowych za granicą. 

Spory handlowe z zagranicznymi kontrahentami powstają z różnych powodów. Przyczynia się do tego między innymi:

 • upadłość kontrahenta, 
 • dostawy produktów niskiej jakości,
 • zajęcie mienia podmiotów gospodarczych,
 • naruszenie zobowiązań umownych,
 • sytuacje konfliktowe między sprzedającym i kupującym,
 • brak zapłaty za otrzymany towar.

 

W jakich sytuacjach ma zastosowanie arbitraż międzynarodowy?

Między innymi, gdy:

 • wykonawcy nie spełniają warunków umowy,
 • istnieje ryzyko sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika,
 • wszczęto postępowanie upadłościowe kontrahenta,
 • pojawiły się problemy wymagające wszczęcia postępowania sądowego lub zaangażowania organów ścigania,
 • trwa trudny do rozwiązania konflikt pomiędzy udziałowcami.

Rozwiązywanie sporów handlowych w międzynarodowym sądzie arbitrażowym wymaga doskonałej znajomości obowiązującego ustawodawstwa w danym państwie Unii Europejskiej oraz dużego doświadczenia. Nasi pracownicy są wykwalifikowani oraz podchodzą indywidualnie do każdego zadania – działają szybko i sprawnie, szanując czas i budżet klienta.

Dlaczego klienci nam ufają?

Adwokat w Europie to firma, która specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu międzynarodowego arbitrażu. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej na rynku europejskim. Naszymi partnerami w zakresie międzynarodowej praktyki arbitrażowej są najlepsi eksperci oraz prawnicy – między innymi Pampukkha Gennady Gennadievich. Zespół prawników z 40 krajów świata posiada wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu sporów handlowych w ponad 50 międzynarodowych sądach arbitrażowych na całym świecie – w tym w reprezentowaniu klientów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. 

W grudniu 2008 roku Gennady Pampukha wraz ze współpracownikami z Belgii i Francji założył w Brukseli Międzynarodowe Stowarzyszenie Non-Profit o nazwie „European Arbitration Chamber”. Następnie w roku 2009 w jego ramach powstał Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Gospodarczy, którego Gennady był przewodniczącym do roku 2011. Obecnie jest on prezesem Europejskiej Izby Arbitrażowej. 

Pracownicy kancelarii Adwokat w Europie są wykwalifikowani w zakresie ustawodawstwa krajów Unii Europejskiej i stosują aktualne podejście do rozwiązywania sporów handlowych z zagranicznymi kontrahentami.

Co należy do naszych obowiązków?

W zakres naszych usług reprezentowania klientów w międzynarodowym arbitrażu wchodzi:

 • analiza dostarczonych materiałów,
 • odbiór niezbędnych dokumentów procesowych,
 • przedprocesowe rozstrzyganie sporu,
 • pisanie pozwu do odpowiednich sądów,
 • kontrola wykonania orzeczenia sądu.

Wsparcie prawne udzielane przez firmę Adwokat w Europie to gwarancja szybkiego, profesjonalnego i korzystnego finansowo rozstrzygnięcia sporów w międzynarodowym arbitrażu.