Wypadek w Danii | Adwokat w Europie

Nasi konsultanci powiedzą ci, co zrobić, jeśli miałeś wypadek w Danii i jak przygotować raport wypadku dla ubezpieczyciela .

W Danii wszystkie samochody muszą być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje obrażenia i / lub szkody, które mogą zostać wyrządzone innym osobom lub ich mieniu.

W przypadku wypadku

W przypadku odniesienia obrażeń, tel .: 112 dla pogotowia ratunkowego i policji; Numer alarmowy policji 114 .

Zachowanie w miejscu wypadku

-Nazwiska i adresy wszystkich kierowców biorących udział w wypadku

    -Prawo jazdy wszystkich uczestników

    -Szczegóły ubezpieczenia dla każdego kierowcy

    -Tablice rejestracyjne uczestniczących pojazdów

    -Szczegóły pojazdów (marka, model)

Jeśli to możliwe wykonaj fotografie całego zdarzenia dla policji i ubezpieczyciela. Policja zwykle wymaga również od kierowców, którzy ulegli wypadkowi, przeprowadzenia testu alkoholowego lub pobrania krwi w celu sprawdzenia poziomu alkoholu. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu wiąże się z surowymi karami w Danii.

Roszczenia

Firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj zapewniają standardowy formularz zgłoszenia wypadku / szkody (Skadesanmeldelse), z którego można skorzystać w razie wypadku. Jeśli na miejscu była policja, wyślij kopię raportu policyjnego do firmy ubezpieczeniowej.

Roszczenie ubezpieczeniowe można złożyć online na stronie internetowej firmy ubezpieczeniowej lub telefonicznie. Roszczenia należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy po wypadku.

Jeśli miałeś wypadek samochodowy w Danii lub innych krajach UE, USA i Kanadzie, skontaktuj się z naszymi prawnikami w firmy  Adwokat w Europie w celu uzyskania pomocy prawnej.