Kategoria: ODSZKODOWANIA DLA POSZKODOWANYCH W WYPADKACH W EUROPIE

  • Home
  • ODSZKODOWANIA DLA POSZKODOWANYCH W WYPADKACH W EUROPIE

Adwokat szkoda na osobie

Z ważnych powodów (dotyczących tylko poszkodowanego) i tylko na żądanie poszkodowanego sąd, zamiast renty, może przyznać poszkodowanemu jednorazowe odszkodowanie. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowany zmarł, naprawienie szkody przejawia się w czterech roszczeniach, które […]
Czytaj więcej

Pojęcie odszkodowania

Wyrządzenie szkody rodzi zobowiązanie do jej naprawienia. Jednym ze sposobów naprawienia szkody jest wypłata określonej kwoty pieniężnej (odszkodowania). Co to jest odszkodowanie Odszkodowanie jest świadczeniem, które należy się poszkodowanemu z tytułu wyrządzonej mu szkody od osoby, która szkodę tę wyrządziła lub od podmiotu, który czy to z mocy prawa (np. odpowiedzialność pracodawcy za szkody wyrządzone przez pracownika), czy też […]
Czytaj więcej

Odszkodowanie po zmarłym konkubencie

Zdarza się, iż uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia są przyczyną śmierci. W takich sytuacjach prawo daje członkom rodziny zmarłego możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Niemal takie same uprawnienia w tym względzie przysługują konkubentowi. Renta odszkodowawcza Zgodnie z kodeksem cywilnym, osoby bliskie, którym zmarły stale i dobrowolnie dostarczał środków utrzymania mogą żądać renty odszkodowawczej. Ważne jest, by […]
Czytaj więcej

Pojęcie uszczerbku na zdrowiu

W sytuacji, kiedy poszkodowany doznaje w skutek wypadku obrażeń ciała często mamy do czynienia z tzw. trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.Pojęcie uszczerbku na zdrowiu Pod pojęciem uszczerbku na zdrowiu rozumie się naruszenie sprawności organizmu polegające na trwałym bądź długotrwałym uszkodzeniu ciała lub rozstrój zdrowia, powodujący upośledzenie czynności organizmu. Wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalana jest zawsze […]
Czytaj więcej

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w turystyce

Złamanie ręki, nogi, czy też inny nieszczęśliwy wypadek są bardzo nieprzyjemne i potrafią skutecznie zepsuć wymarzone wakacje. Mimo, iż nic nie zrekompensuje bólu i stresu, jaki towarzyszy takiemu zdarzeniu, to zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewni nam przynajmniej jakiś ekwiwalent finansowy. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przez umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczyciel zobowiązuje się […]
Czytaj więcej

Pojęcie szkody

Mimo tego, że powstanie szkody jest jedną z podstawowych przesłanek odpowiedzialności cywilnej przepisy prawne nie określają wprost co należy rozumieć pod pojęciem szkody. Co to jest szkoda? Pojęcie szkody, której to powstanie wraz ze zdarzeniem powodującym powstanie szkody oraz adekwatnym związkiem przyczynowym między zdarzeniem a szkodą jest jedną z podstawowych przesłanekodpowiedzialności cywilnej. Jakkolwiek istotne nie doczekało się […]
Czytaj więcej

Ubezpieczenie OC pracodawcy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy ma na celu ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez jego pracowników, na skutek szkód doznanych przez nich w wyniku wypadku przy pracy. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem umowy jest do świadczenia na rzecz poszkodowanego pracownika w takim zakresie, w jakim zobowiązany jest do tego pracodawca. Odszkodowanie wypłacane jest z zastrzeżeniem, […]
Czytaj więcej

Ukrainiec bez odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

W sytuacji, w której poszkodowanym w wyniku wypadku komunikacyjnego zawinionego przez nieubezpieczonego sprawcę jest Ukrainiec (nie będący podmiotem polskim), nie ma on prawa dochodzić roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ukraina nie jest bowiem sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego. Jedyne co może zrobić, to dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od sprawcy szkody. Ukrainiec nie dostanie odszkodowania z UFG Polski system […]
Czytaj więcej

Wypadek drogowy za granicą Szwajcaria

Szwajcaria jest jedną z najczęściej wybieranych destynacji turystycznych w Europie – piękne góry, wielowiekowa tradycja, znajdująca odbicie w niezwykłej architekturze i pokojowe współistnienie różnych kultur. W tym kraju bez problemu można miło spędzać czas, zarówno zimą, jak i latem. W Szwajcarii pracują również tysiące naszych rodaków, ceniących wysokie standardy i bardzo dobre zarobki. Wielu z […]
Czytaj więcej

Wypadek w pracy Szwajcaria

Wyjazdy do pracy w Szwajcarii cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony pracowników z Polski. Nic dziwnego, bowiem w tym górzystym kraju można liczyć na bardzo dobre zarobki, wysoką kulturę pracy i respektowanie praw pracowniczych, w tym związanych z odszkodowaniami za ewentualne wypadki przy pracy. Niestety niekiedy słaba znajomość języka, zwyczajów i miejscowego prawa pracy utrudnia […]
Czytaj więcej