Odszkodowanie za wypadek w USA co robić? - Adwokat w Europie

Do śmierci w wypadkach w USA dochodzi bardzo często, co roku dziesiątki tysięcy amerykańskich rodzin doświadcza tej tragedii. Często tracą w wypadku osobę, która była głównym żywicielem rodziny. Ubezpieczenie pomaga rozwiązać szereg problemów związanych z finansami gospodarstwa domowego, aby polisa stała się naprawdę niezawodną ochroną socjalną, konieczne jest wybranie odpowiedniego rodzaju ubezpieczenia.

RODZAJE POMOCY OFIARĄ WYPADKÓW W USA.

W ramach automatycznego systemu ubezpieczenia „bez winy”, znanego również jako „ochrona przed obrażeniami ciała” (PIP), firma ubezpieczeniowa dokonuje płatności na rzecz krewnych ofiary wypadku samochodowego. Co obejmuje między innymi pomoc w przypadku śmierci: wydatki pogrzebowe, należy zauważyć, że prawo do tych płatności mają krewni wszystkich zabitych w wypadku, niezależnie od tego, kto ponosi winę za incydent. Ponadto istnieje szereg innych płatności ubezpieczeniowych. Pieniądze w tym przypadku otrzymuje rodzina lub osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego. Ta kategoria płatności obejmuje:

Świadczenia należne krewnym w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku (śmierci przypadkowej); Zwrot utraconego dochodu; Płatności za usługi zastępcze. Aby firma ubezpieczeniowa wypłaciła którekolwiek z tych świadczeń, śmierć ubezpieczonego musi być bezpośrednio związana z korzystaniem z transportu samochodowego. Warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci w wypadku różnią się w zależności od stanu i od różnych operatorów ubezpieczeniowych. W większości przypadków istnieją przepisy w ramach prawnych państwa, które ograniczają wysokość odszkodowania za wypadek w USA dla krewnych zmarłego w wypadku samochodowym. Istnieje również szereg zasad regulujących proces wypłaty i anulowania świadczeń. Ubiegając się o ubezpieczenie w Stanach Zjednoczonych, ważne jest, aby znaleźć pewne niuanse, które zależą od lokalnych przepisów. W niektórych stanach kwota wypłacana w przypadku śmierci jedynego żywiciela rodziny jest ograniczona do kosztów leczenia i pogrzebu, nie należy jednak uwzględniać zadośćuczynienia za utracony dochód w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego.

WYDATKI POGRZEBOWE

Większość polis ubezpieczeniowych pokrywa koszty pochówku osoby nawet przypadkowo zabitej w wypadku samochodowym. W niektórych stanach świadczenia te są wypłacane nawet jeśli pieniądze zostały już zapłacone w ramach innych pozycji ubezpieczenia, takich jak wydatki medyczne.

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W USA A SAMOBÓJSTWO

Śmierć w wypadku może być związana z chęcią ubezpieczonego do popełnienia samobójstwa. W takim przypadku wypadek samochodowy może być klasycznym przykładem przypadkowej śmierci , ponieważ dzieje się to nagle. Jeśli jednak okaże się, że wypadek, który spowodował śmierć ubezpieczonego, został zainicjowany przez niego umyślnie, krewni są pozbawieni prawa do tego rodzaju płatności.

ZADOŚĆUCZYNIENIE UTRACONEGO DOCHODU

Wypłata utraconego dochodu zmarłego na rzecz jego krewnych i osób pozostających na utrzymaniu oznacza otrzymanie tych funduszy które zmarły otrzymałby, gdyby nie umarł w wypadku. Dotyczy to przede wszystkim wynagrodzeń, które pracodawcy mogliby wypłacać towarzystwu ubezpieczeniowemu w przyszłości. Drugą opcją jest, aby spadkobiercy otrzymali pieniądze należne ubezpieczającemu w ciągu jego życia, to znaczy w przedziale między obrażenia, które doprowadziły do ​​śmierci, i sama śmierć. W takim przypadku przyszłe wynagrodzenie, które zmarły mógł otrzymać, nie jest brane pod uwagę. W żadnej z tych dwóch opcji płatności nie są możliwe, jeśli właściciel ubezpieczenia, który zmarł w wypadku w czasie wypadku był bezrobotny.

INNE ŚWIADCZENIA

Płatności dokonywane przez towarzystwo ubezpieczeniowe w celu zwrotu kosztów usług zastępczych, jest najważniejszym przejawem troski o krewnych zmarłego w wypadku. Odnosi się to do utraty dziecka lub osoby niepełnosprawnej, która wykonała niektóre usługi domowe, takie jak gotowanie, transport, utrzymanie porządku w domu i ogrodzie itp. Czynności te mogą być wykonywane przez pracowników, których usługi są opłacane przez firmę ubezpieczeniową jako usługi zastępcze.

Na koniec naszego przeglądu należy dodać, że w większości stanów obowiązują przepisy, które wymagają od towarzystw ubezpieczeniowych wypełniania swoich zobowiązań polisowych przez pewien czas. Termin ten może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat, dlatego przy zakupie ubezpieczenia ważne jest, aby dokładnie przeczytać warunki umowy. W przypadku tak trudnej sytuacji w rodzinie możesz liczyć na wsparcie prawników z  firmy Adwokat w Europie.