CO JEŚLI NIE ZGŁOSISZ WYPADKU W EUROPIE | Adwokat w Europie

Wypadki samochodowe zdarzają się często i zawsze istnieje nadzieja, że ​​nikt nie odniesie poważnych obrażeń, a szkody po wypadku nie będą zbyt poważne.  Wiele osób po prostu nie wie, co się stanie, jeśli nie zgłosisz wypadku samochodowego w Europie. Gdy masz pewność, że wszyscy uczestnicy wypadku są bezpieczni, ważne jest, aby natychmiast zacząć działać . Konieczna jest wymiana informacji, ocena szkód i zgłoszenie incydentu. Wielu kierowców zastanawia się, jak ważne jest zgłaszanie wypadków i co się stanie, jeśli tego nie zrobią. Dlatego zebraliśmy fakty, dlaczego zawsze musisz zgłosić wypadek.

ZGŁOSZENIE WYPADKU NA POLICJĘ

Nie musisz zgłaszać każdego wypadku samochodowego. Jeśli jednak uczestniczysz w  wypadku w Europie, musisz zgłosić to w Centrum powiadomień o kolizji w ciągu 24 godzin od zdarzenia.

Przypadki w których  musisz zgłosić zdarzenie:

  • Łączne uszkodzenia samochodów przekraczają 2000 euro.
  • W wypadku uczestniczyły pojazdy rządowe.
  •  Majątek inny niż samochody został uszkodzony.
  •  Ranny pieszy.
  •  Ktoś został ranny.
  •  Zostało popełnione przestępstwo.
  •  Jeden z kierowców nie był ubezpieczony.

CO SIĘ STANIE, JEŚLI NIE POWIADOMISZ SWOJEGO UBEZPIECZYCIELA O WYPADKU SAMOCHODOWYM?

Firmy ubezpieczeniowe mają inne niż policja zasady dotyczące powiadamiania o wypadku. Jest prawdopodobne, że polisa stanowi, że należy zgłaszać wszelkie incydenty związane z pojazdem. Bez względu na to, jak niewielki jest wypadek, uszkodzenie lub obrażenia. Bardzo ważne jest, aby powiadomić firmę ubezpieczeniową jak najszybciej po zdarzeniu.

Po pierwsze, jeśli ubezpieczyciel pojazdu dowie się o wypadku z innego źródła,  może podnieść składkę lub całkowicie anulować polisę. Ponadto możesz później dowiedzieć się, że obrażenia lub uszkodzenia były poważniejsze, w takim przypadku nie masz prawa do ubezpieczenia zdrowotnego ani do porycia kosztów napraw  przez ubezpieczyciela. Zgłoszenie wypadku na policję i firmę ubezpieczeniową ma kluczowe znaczenie, jeśli nie chcesz zostać obciążony grzywną.

Możesz spotkać się z wyższymi składkami ubezpieczeniowymi lub anulowaniem polisy. Dlatego zawsze najlepiej postępować zgodnie z odpowiednim protokołem po każdym wypadku. Oznacza to, że musisz natychmiast zgłosić to policji i swojemu ubezpieczycielowi.

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA

Fundusz ubezpieczenia wypadków samochodowych może pokryć koszty wypadku w wysokości do 200 000 EUR (w tym odsetki przed podjęciem decyzji) plus koszty sądowe. Skonsultuj się z prawnikiem z firmy  Adwokat w Europie, aby dowiedzieć się więcej o możliwości poszukiwania nieubezpieczonego pojazdu lub nieznanego kierowcy. Jeśli jesteś pozwany i nie zgadzasz się z pozwem,musisz złożyć pisemną skargę do Fundacji lub właściwego sądu.