JAKIE DOKUMENTY SĄ KONIECZNE, ABY UZYSKAĆ DZIEDZICTWO W USA | Adwokat w Europie

Jeśli jesteś wśród kręgu osób powołanych do dziedziczenia po zmarłym, oto lista czynności które musisz podjąć. Obejmują one ogólne zadania i dokumenty, które są zwykle wymagane w procesie spadkowym.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UZYSKANIA SPADKU

Przed rozpoczęciem procesu przeniesienia własności spadku przydatne jest przygotowanie, zebranie i przejrzenie wymienionych dokumentów i zapisów:

Oryginał aktu zgonu; Testament; Dokumenty własności; Akt małżeństwa; Akt Rozwodowy lub dokumenty na rzecz dzieci; Dokumenty ukończenia studiów; Polisy ubezpieczeniowe; Numery ubezpieczenia społecznego (Twoje i zmarłego); Świadectwa urodzenia małoletnich dzieci; Numery kont i wyciągi z kart kredytowych; Certyfikaty depozytowe; Umowy dotyczące nieruchomości; Wnioski o kredyt hipoteczny i inne; Wyciągi z kont emerytalnych (IRA, 401 (k) s, plany emerytalne); Wyciągi z  rachunków (pośrednictwo, fundusze wspólnego inwestowania, renty itp.); Aktualne wyciągi bankowe; Polisy ubezpieczenia zdrowotnego; Dokumenty gospodarstwa domowego (rachunki za media i usługi).

KROKI KTÓRE NALEŻY PODJĄC BY UZYSKAĆ SPADEK

Postępując zgodnie z poniższymi punktami (dotyczącymi Twojej sytuacji), będziesz w stanie zoptymalizować proces spadkowy.

Uzyskaj porady podatkowe i prawne, w razie potrzeby spotkaj się z zarządcą nieruchomości lub pełnomocnikiem, aby omówić kwestie prawne i podatkowe związane z rozliczeniem odziedziczonej nieruchomości.

Pamiętaj o  potrzebach gospodarstwa domowego, Upewnij się, że dzieci i zwierzęta są pod opieką, a codzienne obowiązki w domu będą przebiegać sprawnie; uiszczaj opłaty za media, utrzymanie i inne rachunki. Koszty te mogą zostać zwrócone później; zaleca się prowadzenie starannej dokumentacji i rachunków.

Skontaktuj się z firmami ubezpieczeniowymi. Powiadom wszystkie firmy, z którymi istnieją umowy na mieszkanie, dom, samochód i mienie osobiste, upewnij się, że usługa będzie nadal działać podczas trwania procesu spadkowego.

ZGŁOŚ SIĘ DO PRAWNIKA Z FIRMY ADWOKAT W EUROPIE, A MY POMOŻEMY CI PRZEPROWADZIĆ PROCES SPADKOWY W USA, KANADZIE I INNYCH KRAJACH!