Kwestie prawne po wypadku w Europie | Adwokat w Europie

Kiedy wypadek ma miejsce za granicą, zwykle pojawiają się pytania, które prawo należy zastosować i jakich świadczeń  może dochodzić strona poszkodowana. Jakie będą różnice w porównaniu z prawem w kraju, w którym zamieszkuje strona dotknięta szkodą ?

Przykład : Sprawa dotyczyła wypadku samochodowego w Portugalii, w wyniku którego dwóch pieszych (mieszkańców Mołdawii) zostało potrąconych przez samochód, gdy przechodzili przez ulicę. Jeden pieszy przeżył (z poważnymi obrażeniami), podczas gdy drugi doznał śmiertelnych obrażeń. Świadkiem naocznym wypadku był bliski ofiar. Odpowiedzialność została udowodniona w stosunku do kierowcy pojazdu, ale stwierdzono, że piesi również przyczynili się do wypadku w 20%.

JAKIE KWESTIE PRAWNE ZOSTAŁY PODJĘTE W TYM PRZYPADKU?

Oprócz pytania o to, czy byli winni piesi, sąd musiał również skupić się na tym, czy członek rodziny, który był świadkiem tego zdarzenia, od tego, co zobaczył, doznał uszczerbku w sferze psychiki. Pamiętaj, że sprawa toczy się w Portugalii i zastosowanie ma prawo portugalskie.

W Portugalii bliski krewny zmarłego, który jest świadkiem „szokującego wydarzenia”, może pozwać ubezpieczyciela sprawcy jako tzw. „Ofiara wtórna”.

Jeśli uczestniczysz w wypadku drogowym w państwie członkowskim UE i możesz zidentyfikować ubezpieczyciela komunikacyjnego zarejestrowanego w państwie członkowskim UE w celu uzyskania odszkodowania, nie powinieneś napotykać większych  trudności podczas wszczynania postępowania w sądzie portugalskim.