System ubezpieczenia samochodowego Green Card | Adwokat w Europie

Międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia samochodowego Green Card (Zielona Karta) to szeroko rozpowszechniony dokument, który stanowi mocny dowód na to, że samochód jest ubezpieczony od strony trzeciej w razie wypadku za granicą.

Green Card lub Międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia samochodu odpowiada krajowej polisie ubezpieczeniowej samochodu we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Systemem Zielonej Karty zarządza Zarząd Ubezpieczeń w Londynie i Brukseli.

Obywatel Unii Europejskiej nie musi posiadać Zielonej Karty podczas podróży w obrębie UE i niektórych innych krajów europejskich, chociaż jeśli wiesz że na pewno jej nie masz przy sobie, powinieneś mieć zaświadczenie o ubezpieczeniu. Green Card może służyć jako łatwo rozpoznawalny dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, na przykład w razie wypadku podczas podróży zagranicznej.

Sama Zielona Karta nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej, ale poświadcza, że ​​masz co najmniej minimalną wymaganą ochronę ubezpieczeniową strony trzeciej wymaganą przez prawo w odwiedzanych krajach. Jeśli jednak chcesz ubezpieczyć siebie przed innymi zagrożeniami, takimi jak pożar lub kradzież za granicą, firma ubezpieczeniowa ma prawo zażądać dodatkowej opłaty, jeśli twoje ubezpieczenie jest ograniczone do kraju, w którym mieszkasz.

WYPADKI ZA GRANICĄ

W razie wypadku za granicą skontaktuj się natychmiast z ubezpieczycielem. Lub przez przedstawiciela ubezpieczyciela w danym kraju. Zielona Karta zawiera dane lokalnego biura ubezpieczenia Green Card. Ważne jest, aby skontaktować się z ubezpieczycielem lub przedstawicielami ubezpieczyciela.

Jeśli wypadek został spowodowany przez nieubezpieczony lub niemożliwy do zidentyfikowania pojazd, masz prawo do odszkodowania zgodnie z przepisami Funduszu Gwarancyjnego. Wprowadzono nowe zasady, aby zapewnić kierowcom szybką rekompensatę za wypadki bez względu na to, gdzie się znajdują w Unii Europejskiej. Uprościło to procedury i przyspieszyło rozwiązanie sporów, wraz z karami za opóźnienia w płatnościach. Dotyczy to nie tylko wypadków, które mają miejsce w Unii Europejskiej, ale także wypadków między dwiema stronami  w kraju spoza UE, ale które odnoszą się do systemu Green Card.

Jeśli zostaniesz uczestnikiem wypadku w Europie, nasi specjaliści w sprawach wypadków samochodowych z firmy „Adwokat w Europie”  pomogą otrzymać właściwe odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej!