Turcja ma bardzo wysoki wskaźnik wypadków, przy czym większość wypadków ma miejsce w prowincjach Stambułu i Ankary.

Wszystkie pojazdy w Turcji muszą mieć co najmniej ubezpieczenie OC. Postępowanie w razie wypadku drogowego w Turcji zależy od powagi wypadku, obecności obrażeń i potrzeby zaangażowania policji.

CO ZROBIĆ PODCZAS WYPADKU

W przypadku drobnego wypadku, podczas którego nikt nie doznał  obrażeń i nie zginął, nie ma potrzeby wzywania policji. Jeśli kierowcy nie mogą uzgodnić okoliczności i odpowiedzialności za wypadek, a także w przypadku obrażeń lub śmierci, należy wezwać policję.

Policja drogowa

Tel .: 155

W przypadku poważnego wypadku:

-Zatrzymaj się natychmiast

-Nie poruszaj pojazdem, dopóki policja tego nie zaleci. Jeśli to możliwe, zrób zdjęcie usytuowania pojazdów

– załóż kamizelkę odblaskową  przed opuszczeniem samochodu przy złej pogodzie lub w nocy. Dotyczy to zarówno kierowcy, jak i pasażerów

-Włącz światła drogowe i umieść jeden trójkąt ostrzegawczy 50 m przed samochodem, a drugi 50 m za nim

Kierowcy uczestniczący w wypadku muszą wymieniać między sobą informacje; numer rejestracyjny, nazwa, adres i szczegóły polisy ubezpieczeniowej

Nigdy nie podpisuj żadnych dokumentów, chyba że masz pewność, że są zrozumiane i uzgodnione.

Natychmiast po przybyciu policji na miejsce wszystkie zaangażowane strony muszą przedstawić prawo jazdy i dokumenty rejestracyjne. Następnie policja analizuje wszystkich kierowców biorących udział w wypadku. Wynik tego testu i oficjalny raport wypadku policyjnego są wymagane do przedstawienia ochrony ubezpieczeniowej. Raporty policyjne i wyniki badań można zwykle uzyskać na komisariacie rejonowym w ciągu trzech dni po wypadku.

ROSZCZENIA

Po wypadku drogowym kierowcy muszą złożyć roszczenie w firmie ubezpieczeniowej w ciągu pięciu dni.

Wraz z reklamacją należy przesłać następujące dokumenty:

-Kopia polisy ubezpieczeniowej (Poliçe),

-Arkusz zgłoszenia wypadku (Tutanak örneği), oficjalny raport policyjny, jeśli byli obecni na miejscu zdarzenia, lub pisemne oświadczenie kierowcy

-Wynik testu alkomatu (Alkol Raporu) (oryginał lub kopia)

-Kopia dokumentów rejestracyjnych pojazdu

-Kopia prawa jazdy

-Zdjęcia wszelkich uszkodzeń (jeśli to możliwe)

Nasi prawnicy w Adwokat w Europie LLC udzielą informacji na temat postępowania w razie wypadku drogowego w Turcji, a także informacje na temat wypełnienia formularza raportu z wypadku drogowego.