Repatriacja zmarłych z Polski na Ukrainę - Adwokat w Europie

Najważniejszym krokiem w repatriacji zmarłego z Polski jest konsultacja z lekarzem aby odebrać akt zgonu. Odpowiada to potrzebie zgłoszenia śmierci w kraju, w którym dana osoba zmarła, co jest wymogiem prawnym.

Zakład pogrzebowy musi się z tobą skontaktować, aby zakończyć proces zbierania niezbędnych dokumentów.

DOKUMENTY DO REPATRIACJI Z POLSKI

Firma pogrzebowa skontaktuje się z ambasadą w celu zebrania odpowiednich dokumentów niezbędnych do zorganizowania transportu:

  • Akt zgonu.
  • Dowód balsamowania ciała.
  • Zezwolenie na transport dla firmy.
  • Potwierdzenie warunków sanitarnych
  • Pomoc w uszczelnieniu trumny.
  • Rejestracja i wsparcie transportu.
  • Oprócz powyższych dokumentów osoby chcące repatriować ciało z Polski muszą przedstawić paszport tej osoby.

PRZYGOTOWANIE ZMARŁEGO DO REPATRIACJI

W niektórych przypadkach pracownik konsulatu reprezentuje kraj, w którym ciało jest wysyłane. Może zorganizować inspekcję trumny i uszczelnić ją. Jednak takie ustalenia zostaną dokonane za pośrednictwem organizatora pogrzebu.

Pomimo faktu, że ciało można ubrać. W żadnym wypadku nie wolno umieszczać innych przedmiotów w trumnie – na przykład niektórych rzeczy zmarłego.

„Wiadomo, że ludzie próbują wysłać rzeczy zmarłym, ale jest to absolutnie niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa”, wyjaśnia Yury Omelyanchuk, dyrektor Adwokat w Europie LLC .

Zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Repatriacji Umarłych trumny używane do repatriacji muszą być wyłożone cynkiem, aby zapewnić szczelność.

W przypadku kremacji ciała urna zawierająca popiół powinna być hermetycznie zamknięta. Ale nie powinna być ocynkowana.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAS

Firma Adwokat w Europie LLC jest zawsze gotowa do pomocy! jest znana w konsulatach i ambasadach za granicą jako nowoczesna firma, która komunikuje się w różnych językach. W tym celu możemy zaoferować obywatelom Ukrainy usługi repatriacyjne z dowolnego kraju na świecie.

Stały kontakt z naszą siecią agentów na całym świecie pozwala szybko dokonać repatriacji i otrzymać uczciwe odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w Polsce. Możemy przeprowadzić transport z miejsca śmierci za granicę, organizując wszystkie niezbędne dokumenty i pozwolenia.

Koszty repatriacji w wielu przypadkach pokrywane są z polisy ubezpieczeniowej. Nasza firma „Prawnik w Europie” oferuje rodzinom zmarłych BEZPŁATNĄ usługę repatriacji z Polski, jeśli ukochana osoba zmarła w wypadku lub w miejscu pracy. +48-601-167-770, adwokatweuropie@gmail.com