Wypadek drogowy w Holandii - Adwokat w Europie

W przypadku wszystkich samochodów w Holandii musi być ubezpieczenie OC( wettelijke aansprakelijkheid ) oraz ubezpieczenie samochodu: od ognia, kradzieży, wandalizmu.

Agent ubezpieczeniowy dostarczy europejski formularz wniosku, który należy przechowywać w samochodzie. Formularz roszczenia stanowi podstawę zgłoszenia ubezpieczeniowego. W razie wypadku wszystkie strony wypełniają i podpisują formularz na miejscu zdarzenia. Następnie kopie są wysyłane do wszystkich ubezpieczycieli wnioskodawców w celu oceny.

Co robić na miejscu

-Zatrzymaj się natychmiast

-Użyj świateł awaryjnych i umieść czerwony trójkąt ostrzegawczy w odległości 30 metrów od miejsca, aby ustrzec nadjeżdżające pojazdy

-Wszystkie zaangażowane strony muszą wymienić się informacjami:

 • Nazwisko i adres wszystkich osób biorących udział w wypadku
  • Numery rejestracyjne pojazdu
  • Szczegóły dotyczące towarzystw ubezpieczeniowych

DROBNE WYPADKI

Jeśli wypadek drogowy w Holandii nie jest zbyt poważny, wykonaj następujące kroki:

 • Wszyscy uczestnicy wypadku wypełniają i podpisują formularz zgłoszeniowy. Można to wykorzystać jako dowód. W przypadku braku porozumienia i braku możliwości podpisania formularza przez wszystkich uczestników, wezwij policję
 • Należy również podać nazwiska i adresy świadków, a także informacje o faktach zdarzenia.
 • Jeśli to możliwe, zrób zdjęcie miejsca kolizji
 • Formularz wniosku należy wysłać do firmy ubezpieczeniowej. W Holandii nie ma żadnych terminów.

WYPADKI ZWIĄZANE Z OBRAŻENIAMI LUB ŚMIERCIĄ

W razie wypadku, gdy ktoś został ranny lub zginął

 • Wezwij policję oraz karetkę:112
 • Policja sporządzi oficjalny raport opisujący szczegóły zdarzenia i zanotuje dane osobowe wszystkich osób, w tym numery rejestracyjne i informacje o ubezpieczeniu.
 • Można uzyskać kopię raportu z wypadku na której będą informację czas i miejsce (gmina),oraz numery rejestracyjne pojazdów.

Napisz do:

 • Processen Verbaal Stichting (fundacja raportów policyjnych) (w języku polskim)
  Na adres: Postbus 7070 2701 AB Zoetermeer
  Tel: +31 (0) 79 322 98 67
 • Zaleca się fotografowanie miejsca wypadku.

Uwaga: Opuszczenie miejsca wypadku bez podania przyczyny jest uważane za przestępstwo.

Jeśli strona odpowiedzialna za szkodę jest nieznana lub pojazd jest nie ubezpieczony, wniosek może być złożony do ruchu gwarancyjnej Foundation (Waarborgfonds Motorverkeer)