Spadek w Australii | Adwokat w Europie

Spadkodawca pozostawiający po sobie spadek w Australii może przekazać go wybranym osobom – spadkobiercom. Dziedziczenie powinno odbywać się wówczas na podstawie testamentu. Australijskie przepisy spadkowe przewidują także sytuację, gdy testament nie został zapisany – wówczas dziedziczenie następuje na bazie przepisów prawa spadkowego.

Testament w Australii

Zapisanie testamentu w Australii pozwala na przekazanie spadkobiercom odpowiednich składników majątku. Testament może być sporządzony:

  • notarialnie – w kancelarii notarialnej albo z pomocą sądu
  • osobiście – własnoręcznie lub z pomocą innej osoby, w obecności świadków

Rekomendowane jest spisanie testamentu notarialnego. Notariusz przygotuje go w formie aktu notarialnego i zadba o to, aby zawierał on wszystkie elementy, a dzięki temu posiadał on moc prawną.

Należy przy tym wskazać, że australijskie prawo spadkowe przewiduje instytucję podobną do zachowku. Gdy spadkodawca nie zabezpieczy bliskich w testamencie, wówczas mogą oni wystąpić z roszczeniem spadkowym (Family Provision Claim).

Dziedziczenie ustawowe w Australii

Prawo spadkowe w Australii przewiduje również dziedziczenie ustawowe wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu z zapisami spadkowymi na rzecz konkretnych spadkobierców.

Dziedziczenie ustawowe w Australii odbywa się na podobnych zasadach jak w Polsce. Spadek otrzymują najbliżsi spadkodawcy.

Przykładowe zasady dziedziczenia spadku w Australii:

  • Gdy spadkodawca pozostawił małżonka lub partnera bez dzieci, dziedziczy on całość majątku.
  • Gdy spadkodawca pozostawił małżonka lub partnera i dzieci, gdy dzieci te są wspólne, wówczas całość dziedziczy małżonek lub partner.
  • Gdy spadkodawca pozostawił dzieci, lecz nie miał małżonka lub partnera, dzieci dziedziczą w częściach równych.
  • Gdy spadkodawca nie miał małżonka i dzieci, wówczas dziedziczą pozostali krewni, w tym rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wujkowie, kuzynowie pierwszego stopnia.

Australijskie prawo daje takie same prawa zarówno małżonkom, jak również partnerom.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Spadkobierca, który otrzymał spadek w Australii, może złożyć oświadczenie o jego odrzuceniu. Oświadczenie to składa się przed sądem. Najczęściej jest ono stosowane w przypadku, gdy w skład spadku wchodzą długi.

Aby stwierdzić nabycie spadku, konieczne jest przedstawienie aktu notarialnego lub postanowienia sądu, który poświadcza dziedziczenie. Dziedziczenie w Australii nie jest związane z obowiązkiem podatkowym. Jednak w przypadku, gdy spadek transferowany jest do innego kraju, na przykład do Polski, konieczne jest opłacenie podatku.

Otrzymałem spadek w Australii – co zrobić?

Przepisy prawa spadkowego w Australii są złożone. W takich przypadkach nasza kancelaria prawna jest zawsze gotowa do pomocy!

Zajmujemy się świadczeniem kompleksowych usług prawnych w ramach stwierdzenia nabycia spadków, przyjęcia i odrzucenia spadku, przygotowywania testamentów, spraw o zachowek.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług związanych ze sprawami spadkowymi w Australii!