Odrzucenie spadku w Anglii

Spadek otrzymany w Anglii od Anglika albo od Polaka wymaga odpowiedniego postępowania. Mieszkaniec Anglii powinien wówczas przestrzegać właściwych wymogów prawnych związanych z prawem spadkowym. W określonych przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku w Anglii.

Spadek w Anglii – przyjęcie i odrzucenie spadku

Dziedziczenie majątku spadkowego w Anglii odbywa się na podstawie zapisanego testamentu lub też może ono następować według przepisów prawa spadkowego – wówczas dziedziczą najbliżsi zmarłego.

Podobnie jak w przypadku polskiego prawa spadkowego, spadek otrzymany w Anglii można przyjąć lub też można go odrzucić.

Osoba, która otrzymała spadek w Anglii, może:

  • przyjąć go w całości
  • przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza
  • odrzucić spadek w całości

Każde z tych postępowań niesie ze sobą określone skutki prawne, dlatego należy dokładnie przenalizować je przed skorzystaniem z danej opcji.

Kiedy warto zdecydować się na odrzucenie spadku w Anglii?

Odrzucenie spadku rekomendowane jest przede wszystkim w sytuacji, gdy masa spadkowa zawiera długi. Także na odrzucenie spadku decydują się te osoby, które są słabo spokrewnione ze spadkodawcą.

W przypadku przyjęcia spadku wprost długi obciążyłyby spadkobiercę obowiązkiem ich spłacenia. Dla dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza konieczne jest wtedy przygotowanie spisu inwentarza, czyli aktywów i pasywów wchodzących w skład spadku. Wówczas dziedziczenie miałoby miejsce tylko wtedy, gdy wysokość aktywów będzie większa od pasywów.

Zatem odrzucenie spadku w Anglii jest w takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem.


Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Aby doszło to odrzucenia spadku w Anglii, konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia w terminie 6 miesięcy. Termin ten liczony jest od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o tym, że został powołany do spadku.

Oświadczenie powinno złożyć się w kancelarii notarialnej albo we właściwym sądzie.

Konsekwencje odrzucenia spadku w Anglii

Gdy spadkobierca wybiera odrzucenie spadku w Anglii, wówczas jest ono związane z określonymi konsekwencjami.

Głównymi skutkami odrzucenia spadku w Anglii są:

  • nieodwołalność oświadczenia – spadkobierca nie może odwołać raz złożonego oświadczenia stwierdzającego odrzucenie spadku w Anglii
  • odrzucenie całego spadku – nie można odrzucić części spadku, a części z niego przyjąć
  • odrzucony spadek przechodzi na dalszych spadkobierców, w tym na dzieci – konieczne jest złożenie oświadczeń o odrzuceniu spadku w ich imieniu – dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia robią to rodzice lub prawni opiekunowie

Prawo spadkowe w Anglii – pomoc prawnika

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących prawa spadkowego w Anglii, jesteśmy zawsze do dyspozycji. Zachęcamy do skontaktowania się z naszą kancelarią prawną – będziemy mogli odpowiedzieć na wszystkie z nich!

Doradzamy naszym klientom w sprawach spadkowych, w tym między innymi w przypadku odrzucenia spadku w Anglii. Zasugerujemy najlepsze rozwiązania na gruncie obowiązującego w Wielkiej Brytanii prawa spadkowego.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług!