Prawo spadkowe w Anglii | Adwokat w Europie

Pierwszym krokiem, który musisz zrobić, kiedy dowiesz się, że odziedziczyłeś spadek po śmierci członka rodziny w Wielkiej Brytanii, jest to oczywiście ustanowienie masy spadkowej: wszystkie nieruchomości, pieniądze na rachunkach bankowych, polisy ubezpieczeniowe, a także lokalizacja tych aktywów. Warto również sprawdzić czy po zmarłym nie pozostały żadne długi (takie jak zaległe podatki, opłaty itp.) . Spadkobierca jest zobowiązany do spłaty wszystkich długów, a dopiero potem do otrzymania spadku. Aby poznać wartość poszczególnych składników majątku, niewątpliwie konieczne będzie skontaktowanie się na przykład z bankami lub towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Jeśli spadek wynosi więcej niż 5000 GBP

Jeśli chodzi o spadek znajdujący się w Anglii lub Walii, jego wartość jest bardzo ważna przy wyborze następnego kierunku działania. Należy zauważyć, że jeśli spadkodawca pozostawił spuściznę ponad 5000 funtów, będziesz musiał uzyskać od sądu tzw. Pełnomocnictwo, czyli pozwolenie na zarządzanie nieruchomościami. Należy podkreślić, że udzielenie reprezentacji, w tym zezwolenie udzielone przez sąd na zarządzanie częściami składowymi nieruchomości.

Pamiętaj również, że wniosek o dziedziczenie i zarządzanie nim należy opłacić i złożyć w sądzie osobiście lub za pośrednictwem adwokata. Prawo nie przewiduje możliwości ubiegania się o prawo do zarządzania spadkiem za pośrednictwem przesyłek pocztowych. Ponadto należy zauważyć, że wnioskodawca musi stawić się w sądzie w celu przesłuchania i przysięgać oświadczenie pod przysięgą przed objęciem obowiązków osoby posiadającej spadek.

Spadkobierca musi również ustalić miejsce pobytu zmarłego w chwili jego śmierci. To znaczy miejsce jego śmierci jako miejsce stałego zamieszkania. Ma to ogromne znaczenie dla ustanowienia prawa. W którym odbędzie się postępowanie w sprawie spadkowej, a spadek zostanie rozdzielony. Do obowiązków spadkobiercy należy również przygotowanie zeznania podatkowego.

UWAGA! Musisz opłacić podatek od spadków w Wielkiej Brytanii, zanim będziesz mógł zarządzać i dystrybuować swój spadek!

Po uzyskaniu tak zwanego pozwolenia lub zgody sądu spadkobierca może nadal pobierać masę spadkową. Dokument w formie tzw. Grantu reprezentacji należy złożyć w bankach, zakładach ubezpieczeń itp., Na tej podstawie wypłacone zostaną pieniądze ze spadku.

Wraz ze spadkiem musisz pamiętać, że przede wszystkim pieniądze otrzymane z spadku muszą spłacić wszystkie długi zmarłego w dniu śmierci. Aby to zrobić, musisz dać ogłoszenie w gazecie londyńskiej i lokalnej prasie, według miejsca zamieszkania i meldunku w poszukiwaniu potencjalnych wierzycieli zmarłego krewnego. Dopiero po dopełnieniu tych formalności i spłaceniu wszystkich zobowiązań pozostałe pieniądze można wypłacić spadkobiercom.

Podział dziedziczenia

Dziedziczenie dzieli się zgodnie z obowiązującymi w Anglii zasadami i prawami na najbliższą rodzinę, lub jeśli zmarły pozostawił testament – zgodnie z wolą w nim zawartą. Nie można wypłacać funduszy spadkowych stronom trzecim,  w świetle prawa angielskiego jest to naruszenie zasady zaufania.

W przypadku jakichkolwiek pytań i bezpłatnych konsultacji prosimy o kontakt z biurem naszej firmy lub telefonicznie, prawnicy z Firmy Adwokat w Europie pomogą Ci poradzić sobie ze wszystkimi niuansami i elementami Twojego spadku za granicą.