Spadek w Anglii | Adwokat w Europie

Pierwszy krok, jaki musisz podjąć, zanim odziedziczysz spadek w Anglii po śmierci krewnego w Wielkiej Brytanii, jest to oczywiście ustanowienie masy spadkowej: wszystkie nieruchomości, pieniądze na rachunkach bankowych, polisy ubezpieczeniowe, a także akcje i lokalizacja tych elementów. Warto również dowiedzieć się, czy spadkodawca miał jakieś długi (takie jak zaległe podatki, opłaty itp.). Spadkobierca jest zobowiązany do spłaty wszystkich długów, a dopiero potem do dziedziczenia. Aby poznać wartość poszczególnych składników majątku, bez wątpienia będziesz musiał skontaktować się np. z urzędami, bankami lub towarzystwami ubezpieczeniowymi.

JEŻELI WARTOŚĆ SPADKUPRZEKRACZA 5000 Funtów

Dziedziczenie spadku w Anglii i Walii jest uzależnione od  kwoty, co jest istotne przy wyborze  sposobu działania. Należy zauważyć, że w przypadku gdy spadkodawca pozostawił spadek w Anglii o wartości ponad 5000 funtów, będzie potrzeba uzyskania od sądu tzw. pełnomocnictwa, czyli pozwolenia na zarządzanie nieruchomościami. Należy podkreślić, że udzielenie pełnomocnictwa obejmuje zezwolenie sądu na zarządzanie elementami nieruchomości.

Należy również pamiętać, że wniosek o dziedziczenie i zarządzanie nieruchomością należy opłacić i wnieść do sądu osobiście lub za pośrednictwem adwokata. Ponadto należy zauważyć, że  musi stawić się w sądzie w celu przesłuchania i złożenia przysięgi przed objęciem obowiązków spadkobiercy.

Spadkobierca musi również podać miejsce pobytu zmarłego w chwili jego śmierci. To znaczy miejsce jego śmierci jako miejsce zamieszkania. Ma to ogromne znaczenie dla ustanowienia prawa. Zgodnie z którym odbędzie się postępowanie spadkowe, a spadek w Anglii zostanie rozdzielony. Obowiązki spadkobiercy obejmują również przygotowanie zeznania podatkowego. Jak dowodzą dokumenty i faktury, do zapłaty podatku od spadków.

OSTRZEŻENIE! NALEŻY OPŁACIĆ PODATEK SPADKOWY W ANGLII, PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO DZIEDZICZENIA ZARZĄDZANIA I DYSTRYBUCJI!

Po uzyskaniu tak zwanego pełnomocnictwa lub zgody sądu spadkobierca może  zarządzać masą spadkową. Dokument w formie tak zwanego Grantu Reprezentacji należy przedłożyć bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym itp., które na tej podstawie wypłacą pieniądze.

Łącznie ze spadkiem, musisz spłacić wszystkie długi, które zmarły miał w dniu swojej śmierci. Aby to zrobić, musisz się ogłosić w lokalnej prasie, według miejsca zamieszkania i meldunku należy szukać potencjalnych wierzycieli zmarłego krewnego. Dopiero po dopełnieniu tych formalności i spłaceniu wszystkich zobowiązań pozostałe pieniądze można wypłacić spadkobiercom.

SPOSOBY DZIEDZICZENIA

Spadek musi być rozdzielony zgodnie z obowiązującymi w Anglii zasadami i prawami pomiędzy najbliższą rodzinę lub jeśli zmarły pozostawił testament – zgodnie z protokołem tego testamentu. Niemożliwe jest wypłacanie funduszy spadkowych stronom trzecim. W świetle prawa angielskiego stanowi to naruszenie zasady zaufania, jeżeli zostały naruszone Twoje prawa  możesz złożyć pozew. Na koniec należy pamiętać, żena Ukrainie dziedziczenie podlega opodatkowaniu.

W przypadku jakichkolwiek pytań i bezpłatnych porad prosimy o kontakt z naszym biurem firmy lub numerem telefonu, adwokaci pod adresem
https://adwokatweuropie.pl/about-us/ pomogą ci zrozumieć wszystkie niuanse  prawa spadkowego.