Detektyw spadkowy, kim są detektywi spadkowi? - Adwokat w Europie

Detektywi w sprawach spadkowych to tzw. łowcy spadkobierców, badacze genealogii. Skupiają się na znajdowaniu ludzi, którzy mogą odziedziczyć własność zmarłego w związku z testamentem lub prawem.

Biorąc pod uwagę, że około 70% populacji umiera bez testamentu, znalezienie potencjalnych spadkobiorców to duży biznes. Zwykle jeden z małżonków lub najbliższy członek rodziny pozostaje przy życiu. Wielu ludzi żyje bez świadomości losu zmarłych krewnych za granicą, nierzadko również w kraju. Część z nich nigdy ich nie spotkała, ani nawet nie wie o istnieniu krewnych, ale detektywi spadkowi są gotowi przywrócić utracone rodzinne więzi, jednak jest to trudne i nie raz żmudne zadanie. Firmy te mają dostęp do listy zmarłych osób bez testamentu. Bardzo często ustalenie potencjalnych spadkobierców jest bardzo trudne. W związku z tym detektywi mogą zaoferować swoje usługi pod warunkiem uczciwego i wzajemnie korzystnego stosunku procentowego od wartości spadku od spadkobierców.

JAK DZIAŁAJĄ?

Detektywi spadkowi próbują na różne sposoby znaleźć spadkobiorców. Lista zmarłych bez testamentu jest publikowana co tydzień przez  pełnomocnika Ministerstwa Finansów. Zawiera imię i nazwisko, datę urodzenia i śmierci, a także miejsce śmierci zmarłego. Następnym krokiem w  detektywa jest odtworzenie drzewa genealogicznego i prześledzenia krewnych zmarłego.

Jednak czas jest po ich stronie. Mają 12 lat od daty śmierci właściciela nieruchomości na zamknięcie procesu. Po 12 latach wartość nieodebranej nieruchomości staje się własnością Korony lub Księstwa Kornwalii lub Lancaster. Wcześniej organy te chronią mienie i odsetki otrzymane za nie przez spadkobiorców.

DLACZEGO OFERUJĄ SWOJE USŁUGI?

Wielu detektywów dostaje procent z wartości spadku. Często wynosi od 10% do 30% (plus VAT), chociaż istnieją przykłady jeszcze wyższych prowizji. Inne firmy pobierają opłatę w oparciu o czas pracy który poświecili na sprawę- od kilkuset funtów do kilku tysięcy.

W przeciwieństwie do umów opartych na procentowej prowizji, kwota, którą płacisz, zależy od złożoności sprawy, a nie od wartości nieruchomości. Zatem klient uprawniony do 300 000 GBP może zapłacić 90 000 GBP (plus podatek od spadku).

Wydaje się oczywiste, że spadkobiercy próbują uniknąć umowy na zasadzie prowizji procentowej  z detektywem. Istnieje jednak wiele powodów, które popchnęły spadkobierców do tego kroku. Na przykład adwokat może wskazać, że nie może ujawnić wartości nieruchomości. Ponadto mogą być niepewni co do liczby innych potencjalnych spadkobiorców.

W konkretnej sprawie spadkowej proszę  kontaktować się z prawnikami z firmy Adwokat w Europie.