Spadek w Czechach, prawo spadkowe w Czechach - Adwokat w Europie

Firma „Adwokat w Europie” znana jest ze swojej specjalizacji w zakresie międzynarodowego i czeskiego prawa spadkowego, sukcesji i prawa własności w Czechach.

Reprezentujemy obywateli Ukrainy, Polski i Rosji przed czeskimi notariuszami (sądami) w procesach spadkowych, a jeśli to konieczne, również w sporach związanych z dziedziczeniem – odwołanie do testamentów, sporne mienie. Możemy zająć się wszystkimi innymi aspektami Twojego dziedziczenia w Czechach (podatki, administracja spadkowa, sprzedaż aktywów, wyciąg z konta bankowego itp.)

Ponadto możemy udzielić porady w zakresie dziedziczenia nieruchomości zgodnie z czeskim prawem. Jeśli chodzi o ogólną praktykę, koncentrujemy się na międzynarodowym prawie spadkowym i roszczeniach ubezpieczeniowych po wypadkach drogowych w Europie.

PODATEK OD DZIEDZICTWA W REPUBLIKI CZESKIEJ

W Czechach każda własność przed odziedziczeniem przez spadkobiorca podlega procedurze podatkowej prowadzonej przez notariusza. Spadkobiorca ma prawny obowiązek opłaty taksy notarialnej po zakończeniu postępowania spadkowego. Wysokość opłaty oblicza się na podstawie szacunkowej wartości odziedziczonej nieruchomości ( ustalonej według ceny rynkowej). W związku z tym zaleca się, aby spadkodawcy przekazali swoje nieruchomości spadkobiorcą w formie darowizny. W celu zmniejszenia wyceny spadku i odpowiedniej taksy notarialnej dla. Zgodnie z czeskim prawem członkowie rodziny mogą otrzymywać darowizny, w tym nieruchomości za darmo.

POSZUKIWANIE SPADKOBIORCÓW W REPUBLICE CZESKIEJ

Nasza firma „Adwokat w Europie” specjalizuje się w znajdowaniu spadkobierców. Szukamy nieznanych spadkobierców, zajmujemy się genealogią woli od wielu lat.

Sprawa spadkowa może trwać miesiącami, a nawet latami. W dniu 1 stycznia 2005 r. znowelizowano prawo spadkowe, dzięki któremu można wybrać, kto będzie zarządcą spadku po śmierci spadkodawcy. Kompleksowe usługi doradcze świadczone przez firmę Adwokat w Europie pomogą skutecznie zarządzać nieruchomościami. Nasze biura znajdują się w 25 krajach i współpracują z wieloma firmami, agencjami rządowymi i osobami prywatnymi. Specjalizują się na poszukiwaniu spadkobiorców w Europie, USA, Kanadzie.