Różnica między spadkobiercą a beneficjentem w USA

Kiedy krewny umiera, bliscy członkowie rodziny często zakładają, że są spadkobiercami, ale mogą nie oczekiwać, że zostaną zastąpieni przez beneficjentów. Kim dokładnie jest spadkobierca? Jak identyfikowani są beneficjenci? Jak to wyznaczenie wpływa na dziedziczenie? Jesteśmy zawsze gotowi udzielić porady prawnej przez prawników z firmy Adwokat w Europie w zakresie tych i innych pytań.

Nierozumienie tej różnicy między spadkobiercą a beneficjentem często powoduje zamieszanie dla rodzin. Może to dodatkowo skomplikować i tak już napiętą sytuację. Poniżej znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego, co to znaczy być spadkobiercą lub beneficjentem i jak to wpływa na spadek.

KIM JEST SPADKOBIERCA?

Spadkobierca jest krewnym, który potencjalnie ma prawo do pieniędzy lub nieruchomości po śmierci bliskiej osoby. Przykładem spadkobiercy jest małżonek lub dziecko zmarłego spadkodawcy. Prawa w każdym stanie określają dokładne dziedziczenie własności przez spadkobierców. Ale lista kończy się w pewnym momencie, więc nie każdy spadkobierca obowiązkowo musi dziedziczyć.

Słowo „spadkobierca” jest często używane w przypadkach, gdy osoba zmarła bez wcześnie złożonej woli. Kiedy tak się dzieje, zarządca nieruchomości jest instruowany, aby dowiedzieć się, kto słusznie maodziedziczyć majątek zmarłego. Należy pamiętać, że termin „legalny spadkobierca” jest po prostu oficjalnąnazwą spadkobiercy.

CO OZNACZA BYĆ BENEFICJENTEM?

Beneficjent to osoba lub organizacja, która otrzymuje pieniądze lub własność, ponieważ ktoś wyraźnie wskazuje to w swojej woli lub oświadczeniu. Beneficjentami mogą być organizacje charytatywne, fundacje religijne, bliski przyjaciel zmarłego, a nawet jego ulubiony kot. Jeśli zostanie to wyraźnie wskazane w testamencie, zostaniesz uznany za beneficjenta.

CZY MOŻESZ BYĆ BENEFICJENTEM I W TYM SAMYM CZASIE SPADKOBIERCĄ?

Tutaj można się pomylić. Możesz być beneficjentem, który jest także spadkobiercą, ale nie wszyscy spadkobiercy są beneficjentami. Na przykład, jeśli Twoja matka przekazuje Tobie swój perłowy naszyjnik, odniesiesz korzyść, ponieważ zostałeś wyraźnie wymieniony w testamencie. Ale takżeTy możesz zostać uznany za spadkobiercę, ponieważ jesteś krewnym swojej matki.

Z drugiej strony powiedzmy, że Twój ojciec zostawia wszystko swojemu najlepszemu przyjacielowi z dzieciństwa Piotrowi. Piotr jest uważany za beneficjenta. Ale Piotr nie może być spadkobiercą, ponieważ nie jest krewnym, nawet jeśli Twój ojciec uważał go za „rodzinę”. W tej sytuacji jesteś spadkobiercą, ponieważ jesteś krewnym. Ale Piotr prawdopodobnie otrzyma wszystkie pieniądze ojca, ponieważ nie wymieniono Cię w testamencie.

KTO MA WIĘCEJ PRAW: SPADKOBIERCA LUB BENEFICJENT?

Zależy to od tego, czy istnieją oficjalne dokumenty, takie jak testament lub trust. W testamencie beneficjenci tacy jak Piotr często będą mieli więcej praw do aktywówwymienionych w testamencie. Gdy nie ma woli, aktywa trafiają do pierwszego spadkobiercy w kolejce. Ci spadkobiercy są często małżonkami lub dorosłymi dziećmi. Proces ten trwa, dopóki nie zostanie znaleziony żywy krewny.

W JAKIM PRZYPADKU MOGĘ ZAKWESTIONOWAĆ WOLĘ?

Każdy, kto jest naprawdę zainteresowany majątkiem, może kwestionować treść testamentu. Jest to jeden z powodów, dla których wykonawcy są zobowiązani do powiadomienia spadkobierców. Należy jednak pamiętać, że kwestionowanie testamentu jest kosztowne dla obu stron.

Jeśli naprawdę uważasz, że coś jest nie tak z testamentem, na przykład miało miejsce fałszowanie podpisu lub niewłaściwy wpływ na spadkodawcę podczas pisania i podpisywania testamentu, być może będziesz musiał skonsultować się z prawnikiem z firmy Adwokat w Europie.