Dlaczego proces dziedziczenia w USA może trwać nawet kilka lat?

Jeśli zostałeś wybrany na spadkobiorcę, prawdopodobnie chcesz wiedzieć, ile czasu zajmuje uregulowanie spraw dotyczących  nieruchomości. Większość spraw spadkowych za granicą są zamykane w ciągu roku, ale Twoja sprawa może nie należeć do tej kategorii. Prawnicy z firmy Adwokat w Europie pracowali nad sprawami, które ciągnęły się przez kilka lat.Przygotowaliśmy pięć najczęstszych przyczyn, które mogą opóźniać proces przenoszenia majątku spadkowego za granicę.

KOMPLEKSOWA WŁASNOŚĆ

Alokacja szczególnie dużych własności lub własności obejmujących szeroki zakres aktywów może zająć lata. Na przykład, jeśli spadkodawca pozostawił prywatne przedsiębiorstwo, które kontrolowało kilka spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadało własność zagraniczną lub aktywa, które trudno jest ocenić, na przykład stajnię z końmi – ustalenie ceny za takie postępowanie może trwać miesiące. Może to potrwać nawet dłużej, jeśli najpierw trzeba sprzedaćprzedsiębiorstwo.

WŁASNOŚĆ I PODATKI FEDERALNE

Zarządcy nieruchomości mają dziewięć miesięcy na zapłacenie podatków od nieruchomości. Chociaż składanie podatków niekoniecznie zajmuje tak dużo czasu, może potrwać kilka miesięcy, zanim Internal Revenue Service (IRS) przetworzy wniosek. W rzeczywistości strona internetowa IRS prosi rejestratorów, aby po złożeniu wniosku odczekali co najmniej cztery miesiące. Rozpatrzenie i zatwierdzenie może potrwać kolejne cztery do sześciu miesięcy. A jeśli IRS znajdzie jakieś błędy lub braki formalne, odrzuci wszystko z powrotem i będziesz musiał zacząć wszystko od nowa.

WIELE BENEFICJENTÓW

Rodziny wielodzietne mogą obejmować beneficjentów rozrzuconych po całym świecie. Dotarcie do ich, zgłaszanie spadku i uzyskiwanie ich podpisów w niezbędnych dokumentach może zająć dużo czasu. Pracowaliśmy ze spadkiem w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarł jeden z beneficjentów, więc jego dzieci stały się odpowiedzialne za jegoczęść. Jest to powszechny przypadek, Rodzina nie mogła nawiązać kontaktu z jedną z córek zmarłego przez sześć miesięcy.

NIEZADOWOLONE  CZŁONKOWIE RODZINY

Jest to najczęstsza przyczyna opóźnienia w procesie spadkowym w Stanach Zjednoczonych i zwykle dzieje się tak, gdy jeden ze spadkobierców spadkodawcy został pozbawiony spadku. Sądy uznają spadkobierców za „zainteresowane strony” majątku, co daje im prawo do zakwestionowania testamentu, zarządcy i wypłatę majątku. Rzadko wygrywają, ale ciągłe składanie wniosków i pozwów może opóźnić proces o miesiące lub lata.

NIEKOMPETENTNA OSOBA WYKONUJĄCA FUNKCJE ZARZĄDZAJĄCEGO NIERUCHOMOŚCIĄ

Niestety jest to również sytuacja, którą obserwujemy dość regularnie. Bez względu na ich najlepsze intencje, niektórzy ludzie po prostu nie spełniają wymagań bycia wykonawcą. Pracowaliśmy z jedną osobą, która była tak sparaliżowana swoim smutkiem i przytłoczona zadaniem dystrybucji majątku, że po prostu nic nie potrafiła zdziałać. W tym przypadku dystrybucja nieruchomości ciągnęła się przez dwa lata.

Najlepszą strategią dla każdej sprawy spadkowej w naszej firmie jest próba przewidzenia wszelkich potencjalnych problemów i dostarczenia klientom najbardziej przydatnych wskazówek. Otwarta i uczciwa komunikacja to nasza najlepsza opcja, aby zapewnić nieprzerwany proces przenoszenia własności spadku.