Francuski podatek od spadków | Adwokat w Europie

Jednym z największych problemów francuskich imigrantów jest próba zrozumienia francuskich przepisów dotyczących podatku od spadków. W krajach common law często istnieją prostsze przepisy dotyczące podatku od spadków, które są korzystne dla pozostałego przy życiu małżonka. Z drugiej strony Francja na pierwszym miejscu stawia interesy dzieci. Podatek od darowizn i spadków płaci każdy indywidualny spadkobiorca, w zależności od kwoty odziedziczonej oraz  relacji ze zmarłym. Spadek podlega opodatkowaniu, jeżeli zmarły w chwili śmierci mieszkał we Francji.Takie podatki są również nakładane na nierezydentów, jeśli aktywa znajdują się we Francji. Prawo to zostało opracowane w ostatnich latach i osoby fizyczne mogą teraz śmiało podejmować kroki w celu ochrony żyjącego małżonka, utrzymania kontroli nad majątkiem i zapewnienia odpowiedniego spadku członkom rodziny. Większość z nas zbyt dobrze zna spory między spadkobiercami, które mogą trwać latami. Dlatego klienci firmy Adwokat w Europie  muszą zapoznać się z francuskim podatkiem spadkowym i podjąć kroki w celu zaplanowania w jaki sposób rozporządzą swym majątkiem po śmierci. W tej sekcji nasi prawnicy omówią  zasady dotyczące prawa spadkowego we Francji oraz sposób ich opodatkowania.

Dlaczego potrzebujesz francuskiego testamentu?

Jeśli mieszkasz we Francji, musisz napisać testament francuski. Gdy ktoś umiera bez testamentu, majątek zmarłego podlega podziałowi zgodnie z prawem. We Francji oznacza to, że dochód z majątku zostanie podzielony zgodnie z francuskim prawem spadkowym, niezależnie od osobistych życzeń.

Dziedziczenie ustawowe

Podział majątku związany jest ze stosunkiem między zmarłym a jego spadkobiercami. We Francji obowiązuje system „obowiązkowego dziedziczenia”, w którym nie może być odstępstwa od przepisów, jeśli chodzi o kwotę i na kogo można ją przenieść. Spójrzmy na prosty przykład małżeństwa z dwójką dzieci we Francji. Zakładając, że całość majątku stanowi współwłasność małżonków, tylko połowa należąca do zmarłego będzie podlegała podatkowi od spadków. Druga połowa pozostanie własnością pozostałego przy życiu małżonka. Majątek zmarłego zostanie następnie podzielony na następujący sposób:

  • 1/4 dla pozostałego przy życiu małżonka;
  • 2/3 dla dzieci;
  • pozostała 1/12 rozdawana jest zgodnie z życzeniem zmarłego.

W przypadku braku porozumienia, sąd i rodzina będą musieli zdecydować, co stanie się z dodatkową 1/12 majątku. Uwaga: od 2015 roku osoba fizyczna może złożyć wniosek o zastosowanie rozporządzenia (UE) nr 650/2012. Który został wprowadzony w celu ujednolicenia prawa spadkowego w państwach członkowskich UE. Taka osoba może według własnego uznania zastosować do spadku prawo kraju, którego jest obywatelem. I zarządzanie Twoją własnością. W ten sposób Anglik może pozostawić swój majątek każdemu bez ograniczeń.

Należy zauważyć, że regulacja dotyczy tylko tych, którzy mogą lub powinni dziedziczyć. Nie ma to wpływu na zasady dotyczące podatku od spadków. Jeśli umrzesz mieszkając we Francji lub posiadasz jakąkolwiek francuską własność. We Francji zapłacisz podatek od spadku. Aby skutecznie przyprowadzić postępowanie spadkowe we Francji skorzystaj z usług prawników z firmy Adwokat w Europie.