Kremacja zwłok we Francji | Adwokat w Europie

W przypadku śmierci członka rodziny, przyjaciela lub krewnego we Francji, w pierwszej kolejności należy skontaktować się osobiście z miejscowym lekarzem lub telefonicznie pod numerem: 112. Lekarz potwierdzi zgon i wystawi akt zgonu (certat de décès). Jeśli śmierć nastąpiła w wyniku przestępstwa lub samobójstwa, musisz skontaktować się z lokalną policją (tel .: 17 lub 112). Jeżeli lekarz stwierdzający zgon stwierdzi, że nie ma żadnych podejrzanych okoliczności, a śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych, śledztwo nie jest prowadzone.Jednak śledztwo jest prowadzone, gdy śmierć nastąpi w miejscu publicznym. W takich przypadkach odpowiedzialność za wydanie aktu zgonu i pozwolenia na pochówek spoczywa na prokuratorze (Procureur de la République) lub w miejscowym sądzie wyższym (Tribunal de Grande Instance). Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi standardowych procedur pogrzebowych oraz ewentualnego transportu zwłok.

Jak zarejestrować zgon we Francji

Śmierć musi zostać zarejestrowana w lokalnym biurze burmistrza (Mairie) w ciągu 24 godzin (z wyłączeniem weekendów i świąt). Krewny lub oficjalnie wyznaczony przedstawiciel zwykle rejestruje zgon. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu, domu opieki, więzieniu lub innej instytucji, zostanie to zgłoszony przez instytucję. Zgłaszając zgon, należy przedłożyć szereg dokumentów:

  • Potwierdzenie tożsamości osoby, która ogłosiła zgon;
  • Dowód osobisty lub książeczka rodzinna (Livret de famille);
  • Akt małżeństwa lub urodzenia zmarłego;
  • Akt zgonu wystawiony przez lekarza lub policję.

Uwierzytelniony odpis aktu zgonu (acte de décès) jest zwykle wydawany natychmiast. Nie ma opłat za zaświadczenie lekarskie lub rejestrację zgonu.

Akt zgonu

Akt zgonu (ACTE de décès) zawiera informacje, gdzie i kiedy nastąpił zgon,  nie wskazuje przyczyny śmierci. Po zarejestrowaniu zgonu urząd burmistrza wydaje zezwolenie na pochówek (permisd’inhumer) z datą i godziną zgonu. Pogrzeb nie może nastąpić nie wcześniej niż w przeciągu 24 godzin od śmierci. Kopie aktu zgonu można uzyskać online, osobiście lub pocztą.

Kremacja

Kremacja we Francji musi być zatwierdzona przez burmistrza miejsca śmierci. Zezwolenie jest udzielane, jeżeli chęć kremacji jest określona w testamencie lub w innym dokumencie: list napisany przez zmarłego lub jeśli bliski członek rodziny (małżonek lub partner) zażąda kremacji. Zwykle odbywa się to w krematorium położonym najbliżej miejsca śmierci. Chociaż zmarły może w liście podpisanym przed śmiercią zażądać, aby kremacja odbyła się w innym miejscu. Rodzina zmarłego może również poprosić o kremację w innym miejscu. Po kremacji prochy są umieszczane w urnie przekazywanej bliskim.

Transport prochów zmarłego

Na przewóz prochów zmarłego poza Francję wymagane jest pozwolenie prefekta departamentu. Skontaktuj się z  prawnikami z firmy Adwokat w Europie, aby uzyskać bezpłatny poradnik dotyczący transportu prochów zmarłego z Francji do Polski. Jeśli Twój krewny zginął w wypadku we Francji, przewieziemy zwłoki lub prochy do Polski całkowicie bezpłatnie.