WPŁYW PRAW AUTORSKICH W ANGLII | Adwokat w Europie

Brytyjskie prawo autorskie pozostaje dość skomplikowanym aktem prawnym dla wielu jego mieszkańców i cudzoziemców.

Wszystkie organizacje w Anglii działają w ramach brytyjskiej ustawy o prawie autorskim, wzorach i patentach z 1988 roku, jest to podstawowe ustawodawstwo chroniące prawa własności intelektualnej w całej Wielkiej Brytanii.

Prawo autorskie to automatyczne prawo własności intelektualnej, które chroni wszystko, począwszy od książek i dzieł literackich, sztuki i fotografii,Ddo filmów, programów telewizyjnych, muzyki, treści cyfrowych i nagrań audio. Właściciel praw autorskich otrzymuje moralne i ekonomiczne prawa do swojej pracy. Prawa moralne dotyczą prawa właściciela do bycia zidentyfikowanym jako autor utworu. Są one jednak odrębne od praw ekonomicznych, które obejmują prawo do kopiowania, rozpowszechniania, adaptacji lub emisji utworu. To prawo autorskie obowiązuje do końca życia autora, a także 70 lat po jego śmierci.

NARUSZENIA W WIELKIEJ BRYTANII

Kluczowe przykłady naruszenia praw autorskich w Wielkiej Brytanii: Firma, która publikuje miesięczny biuletyn nie udziela właścicielowi praw autorskich obrazów w publikacji; Prezentacja lub język zawiera filmy bez zezwolenia; Muzyka jest odtwarzana na stronie internetowej bez niezbędnego pozwolenia i / lub licencji; Jedna firma powiela zasady lub warunki innej firmy, niezależnie od tego, czy ich intencje były nieszkodliwe; Każda witryna internetowa, która dostosowuje materiały stron trzecich bez zgody właściciela praw autorskich.

Aby prawo mogło podjąć decyzję na korzyść właściciela praw autorskich. Ustawa o prawie autorskim, wzorach i patentach z 1988 r. (Rozdział 16, sekcja 16) stanowi. Jaki powinien być dowód na to, że „znaczna część” dzieła została wykorzystana bez zgody autora.

JAK UNIKNĄĆ KARY ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH

Wykorzystanie materiałów niechronionych prawem autorskim może być dopuszczalne w warunkach uczciwego traktowania. W Wielkiej Brytanii sprawiedliwy handel obejmuje sześć głównych zastosowań materiałów chronionych prawem autorskim: do prywatnych badań i eksploracji; zgłaszanie bieżących wydarzeń lub aktualności; do celów egzaminu lub szkolenia; do celów parodii, karykatury lub pastiszu; za cytowanie, krytykę lub recenzję; a także do ekstrakcji tekstu i danych. Skontaktuj się z prawnikami z firmy Adwokat w Europie i chroń swoje prawa w Wielkiej Brytanii!