Jak zarejestrować zgon w Niemczech | Adwokat w Europie

Firma Adwokat v Europie przygotowała dla Państwa bezpłatną instrukcję, jak zgłosić śmierć członka rodziny w Niemczech. Artykuł zawiera także informacje na temat transportu zwłok z Niemiec do Polski, a także pochówku lub kremacji.

Procedury wstępne

 Każdy kraj związkowy ma własne prawa dotyczące śmierci i pogrzebu (Bestattungsgesetz), chociaż często są one podobne, różnią się od czasu do czasu. Na przykład w niektórych krajach wskazano, że kremacja lub pochówek powinny nastąpić w ciągu 96 godzin. Dlatego ważne jest, aby jak najszybciej zbadać przepisy dotyczące lokalnego prawa dotyczącego pochówku zmarłego.

Musisz uzyskać akt zgonu (Todesbescheinigung). Jeżeli zgon nastąpi w szpitalu, kierownictwo placówki organizuje wypełnienie aktu zgonu. W przypadku śmierci w domu należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Lekarz potwierdzi datę i godzinę zgonu oraz wypełni akt zgonu. Tylko w przypadku jakichkolwiek podejrzanych okoliczności należy wezwać policję.

Powiadomienie o śmierci i rejestracja

Zgon należy zgłosić lokalnemu rejestratorowi (Standesamt). Często robi to sama rodzina zmarłego, ale może to zrobić również przedsiębiorca pogrzebowy. Przynieś odpowiednią dokumentację, w tym:

  • Paszport;
  • Akt zgonu;
  • Zezwolenie na pobyt;
  • Lepiej jest też zabrać akt urodzenia zmarłego i akt małżeństwa (jeśli istnieje).

Krewni zmarłego mogą również chcieć zarejestrować śmierć w swoim konsulacie lub ambasadzie. Chociaż nie jest to obowiązkowe. Na żądanie ambasada może wystawić akt zgonu za granicą. Może to być przydatne, jeśli istnieje możliwość, że akt zgonu w języku niemieckim spowoduje problemy, na przykład z firmą ubezpieczeniową. Akt zgonu zostanie wystawiony w języku polskim dopiero po otrzymaniu oryginału niemieckiego aktu zgonu. I nie jest zamiennikiem oryginału.

Organizacja pogrzebu

Należy pamiętać, że koszty pogrzebu w Niemczech są wysokie, a wielu obywateli Niemiec ma specjalne ubezpieczenia pokrywające te wydatki.  Koszt transportu zwłok z Niemiec do Polski wyniesie około 3000 euro. Nasz zespół prawników z firmy Adwokat w Europie pomoże Ci pokryć koszty transportu zwłok i uzyskać godziwą rekompensatę za śmierć bliskiej osoby w wypadku w Niemczech!