DŁUG ZA GRANICĄ, SANKCJE, NIEOPŁACONE USŁUGI | Adwokat w Europie

Częste odwołania do naszej firmy to pytania obywateli pracujących lub podróżujących za granicę, dotyczące konsekwencji niezapłaconych grzywien, faktur lub innych długów w Unii Europejskiej. W przypadku przestępstw administracyjnych lub karnych w Polsce, Niemczech, Czechach i innych krajówUE, kiedy nie zapłaciłeś grzywny, sąd może postanowić o zastąpieniu grzywny pozbawieniem wolności.

Kwoty są różnej wysokości w zależności od kraju : 75-100 złotych za 1 dzień (w przypadku Polski). 30-100 euro za 1 dzień w przypadku Niemiec, od 500 – 1500 koron za 1 dzień w przypadku Republiki Czeskiej. Jednocześnie dane osobowe takich osób zostaną umieszczone na liście niepożądanych gości Unii Europejskiej, innymi słowy, będą deportowane na okres od 3 do 5 lat.

JEŻELI DŁUG NIE JEST PRZED INSTYTUCJAMI RZĄDOWYMI, ALE PRZED PRYWATNYMI FIRMAMI PRAWNYMI LUB OSOBAMI INDYWIDUALNYMI

 Jeżeli roszczenie prywatnej firmy nie zostanie spełnione, sprawa zostanie skierowana do sądu. Sąd orzeka na korzyść firmy, która potwierdziła roszczenia wobec ciebie, a międzynarodowi windykatorzy zaczną ścigać Ciebie i szukać Twojego majątku.  To kwestia czasu, zanim windykatorzy znajdą Twoje konta bankowe, lub Twoją nieruchomość w kraju stałego zamieszkania lub w miejscu czasowego pobytu w krajach Unii Europejskiej oraz innych krajach jak Ukraina, Białoruś, Rosja, Mołdawia. Ponadto międzynarodowi windykatorzy powołując się na niektóre artykuły dyrektywy UE w sprawie cudzoziemców, mają prawo zwrócić się do służb granicznych o dodanie danych osobowych do listy niepożądanych osób w UE.

Wymogi dotyczące zapłaty kar pieniężnych lub jakiegokolwiek innego długu wobec rezydentów UE.

 Jeśli chcesz nadal swobodnie poruszać się po  krajach UE, musisz wyeliminować  tego rodzaju długi, najlepiej gdy tylko się pojawią.

Aby znieść zakaz wjazdu, musimy najpierw „oczyścić” naszych klientów, aby znaleźć i wyeliminować wszystkie naruszenia lub długi.