Rejestracja praw do dziedziczenia na Litwie | Adwokat w Europie

W ciągu trzech miesięcy od dnia śmierci osoby bliskiej prawo do dziedziczenia na Litwie zostaje zarejestrowane zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Aby to zrobić, musisz wystąpić o spadek, po czym spadek można przyjąć dopiero na mocy decyzji sądu. Usługi prawnika w sprawach spadkowych z firmy Adwokat w Europie – to najlepsza opcja, aby rozwiązać te problemy w krótkim czasie z maksymalnymi korzyściami.

Usługi prawnika spadkowego na Litwie

Wykwalifikowany prawnik z zakresu prawa spadkowego na Litwie świadczy następujące usługi:

  • reprezentowanie interesów spadkobiercy na każdym etapie sprawy;
  • sporządzenie wniosku o przyjęcie spadku i przygotowanie dokumentów do rozpatrzenia sprawy w sądzie;
  • pomaga rozwiązać spory spadkowe;
  • sporządzenie pozwu, skargi, petycji z zachowaniem wszelkich wymogów prawa;
  • udzielanie kompleksowych porad prawnych.

Prawnicy spółki znają wszystkie niuanse prawne, które charakteryzują prawo spadkowe na Litwie, zapewniają skuteczną ochronę praw spadkobierców. Przeprowadzana jest analiza prawna sytuacji oraz najbardziej korzystne rozwiązanie dla klienta . Specjaliści oferują reprezentowanie w sądzie w każdej instancji w przypadku przyjęcia i odrzucenia spadku.

Kolejność dziedziczenia na Litwie

Postępowanie o rejestrację spadku następuje z woli i z mocy prawa, rozpoczyna się w ostatnim miejscu zamieszkania zmarłego krewnego. Spadek jest podzielony w następujący sposób: dzieci, rodzice i wnuki, dziadkowie, prawnuki.

W przypadku dziedziczenia zgodnie z testamentem, dzieci które nie osiągnęły pełnoletności, małżonek i rodzice pozostający na utrzymaniu, dziedziczą co najmniej 50% spadku, który przysługuje każdemu, gdy przysługuje prawo do dziedziczenia. Doświadczony prawnik za granicą pomoże Ci w uzyskaniu spadku na Litwie w odpowiedniej wysokości. Na Litwie termin wpisu w prawo do dziedziczenia wynosi trzy miesiące, ale sąd przedłuża go, jeśli istnieją uzasadnione powody.

Usługi profesjonalnego prawnika w zakresie prawa spadkowego na Litwie

Świadczenie usług prawnych odbywa się zgodnie ze wszystkimi normami litewskiego ustawodawstwa. Oferujemy usługi prawnika na Litwie, który posiada bogate doświadczenie     i zna wszelkie niuanse prawne oraz posiada wiedzę niezbędną do szybkiego przeprowadzenia postępowania spadkowego klienta.

W razie potrzeby prawnik doradzi możliwość uzyskania majątku lub pieniędzy ze sprzedaży masy spadkowej, jeśli klientowi nie przysługuje prawo do dziedziczenia gruntu na terenie UE. Doświadczony prawnik zajmie się wszystkimi formalnościami, będzie reprezentować interesy spadkobiercy w sądzie i pomoże jak najszybciej uzyskać należny mu spadek. Jeśli zostałeś powołany do dziedziczenia na Litwie skontaktuj się z prawnikami z firmy Adwokat w Europie.