Kto ma prawo do dziedziczenia po śmierci męża | Adwokat w Europie

Po śmierci męża żona staje przed pytaniem: jak przeprowadzić postępowanie spadkowe? W każdym kraju w związku z prawem spadkowymza granicą ma swoje własne prawo odnośnie dziedziczenia, odrębną procedurę przyjęcia majątku, zgodnie z którą nastąpi podział spadku po śmierci męża. Aby procedura spadkowa za granicą przebiegła sprawnie, nasi prawnicy spadkowi są gotowi udzielić Ci kompleksowej pomocy i wsparcia prawnego.

Podział spadku po śmierci męża w Niemczech

Jeżeli w rodzinie nie ma dzieci, a zmarły nie wykonał  testamentu, dziedziczenie z mocy prawa daje małżonkowi możliwość do otrzymania całego  majątku, o ile nie zrzeknie się on spadku. Prawo spadkowe po śmierci męża stanowi: pozostała część spadku podlega podziałowi między krewnych zmarłego. Kiedy ich nie ma, spadek przysługuje siostrzeńcom. Wdowa jest prawnie zobowiązana do oddania części rzeczy ruchomych i nieruchomości innym osobom. Pomoc w zakresie dziedziczenia za granicą udzielana przez prawników zajmujących się prawem spadkowym za granicą pozwala uniknąć sporów finansowych między spadkobiercami w zakresie podziału spadku.

Jeżeli w chwili śmierci męża pozostały niepełnoletnie dzieci, traci się prawo do dziedziczenia przez innych krewnych. Dziedziczenie bez testamentu za granicą wiąże się z otrzymaniem przez żonę połowę majątku, druga połowa w równych częściach trafia do dzieci.

Jak odziedziczyć spadek po śmierci męża w Kanadzie?

Zgodnie z aktami ustawodawczymi pierwotne prawo do dziedziczenia przysługuje małżonkowi ustawowemu. Jeżeli zmarły nie ma innych krewnych poza żoną, to zgodnie z prawem spadkowym za granicą dziedziczy ona cały majątek.

Jeśli są inni bliscy krewni, żona dziedziczy również większość z 200 000 dolarów spadku. Jeżeli udział w spadku jest mniejszy niż wartość całego spadku, małżonek otrzymuje go w całości, niezależnie od obecności krewnych. Nieruchomość warta więcej niż limit 200 tys dolary podlega dystrybucji w zależności od obecności dzieci i innych niuansów, które mogą być zrozumiane przez prawników zajmujących się prawem spadkowym za granicą. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie spadku za granicą, skontaktuj się z firmą Adwokat w Europie po poradę prawną!