Odszkodowanie za wypadek w Austrii | Adwokat w Europie

Wypadki zdarzą się w najmniej oczekiwanych sytuacjach, nierzadko podczas pracy za granicą.

Według najnowszych danych statystycznych w Austrii mieszka obecnie około 90 000 Polaków. Nic dziwnego, że temat odszkodowania za wypadek w Austrii dotyczy coraz większej grupy naszych rodaków.

Kiedy można mówić o wypadku przy pracy w Austrii?

Wypadek przy pracy to incydent, który ma miejsce podczas ubezpieczonej działalności zarobkowej. Może zdarzyć się bezpośrednio w miejscu pracy (Arbeitstätigkeit), podczas różnego rodzaju szkoleń lub reprezentowania interesów służbowych. Za wypadek przy pracy uznaje się też wydarzenie, które miało miejsce podczas drogi do pracy lub miejsca zamieszkania. Środek transportu nie ma znaczenia, jednak liczy się tylko bezpośrednia, najkrótsza trasa. Możemy mówić o wypadku przy pracy również podczas drogi pracownika do instytucji opieki nad dziećmi, na przykład szkoły oraz drogi do lekarza, jeżeli pracodawca został poinformowany o wizycie lekarskiej. Z tej listy wyłączone są sytuacje, podczas których pracownik zajmował się aktywnościami kształcącymi jego rozwój fizyczny lub duchowy – nawet gdyby odbywały się w czasie jego pracy.

O odszkodowanie za wypadek w Austrii można starać się jedynie, gdy został on niezwłocznie zgłoszony przez kierownictwo zakładu pracy lub lekarza. Osoba samodzielnie prowadząca działalność gospodarczą musi musi zgłosić swój własny wypadek, tak samo jak zgłasza się wypadek osoby u niej zatrudnionej. Osoba prywatnie ubezpieczona, aby uniknąć zwolnienia ubezpieczyciela z obowiązku świadczenia umownego, powinna zgłosić wypadek na piśmie, przestrzegając wszystkich wytycznych. Przypadki śmiertelne dodatkowo zgłasza się w ciągu 3 dni, nawet gdy wcześniej zgłoszono wypadek.

Odszkodowanie za wypadek w Austrii

Odszkodowanie za wypadek w Austrii należy się wszystkim – prowadzącym działalność gospodarczą, uczniom i studentom, zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, rolnikom i funkcjonariuszom służb mundurowych.

Świadczenia, o które ubiega się poszkodowany obejmują pokrycie kosztów pierwszej pomocy, rehabilitacji – socjalnej, medycznej i zawodowej oraz innego typowego powstępowania lekarskiego. Wliczają się w to również środki pieniężne potrzebne do odbycia rehabilitacji – na przykład koszty dojazdu oraz wypłacanie renty, w przypadku niepełnosprawności lub przewlekłej choroby.

Renta przysługuje pokrzywdzonemu, jeżeli jego niepełnosprawność trwała dłużej niż trzy miesiące oraz stwierdzono co najmniej 20% uszczerbek na zdrowiu. Jeżeli pracownik przez 50 godzin w miesiącu potrzebuje pomocy osób trzecich, ma prawo starać się o zasiłek pielęgnacyjny.

Wśród świadczeń znajduje się także renta rodzinna z tytułu śmierci małżonka, która gwarantuje zabezpieczenie socjalne bliskich. Może ono wynosić do 60% emerytury, którą otrzymałby pokrzywdzony i jest zależne od wysokości dochodów małżonka. Natomiast renta dla sierot zapewnia środki do życia i możliwość kontynuowania nauki w przypadku śmierci obojga lub jednego rodzica. Świadczenie to jest pobierane do 18 roku życia lub ukończenia nauki. W przypadku śmierci jednego rodzica wynosi 40%, a w przypadku obojga rodziców 60%.