Zachowek za granicą | Adwokat w Europie

Kwestie dziedziczenia za granicą mogą być źródłem wielu wątpliwości. Prawo w niektórych krajach znacząco różni się od polskiego – niekiedy odmienne są podatki i opłaty, a niekiedy proporcje i kolejność dziedziczenia, natomiast zawsze odmienna jest terminologia.

Zachowek za granicą, a w Polsce?

Zachowek to jedna z bardziej skomplikowanych instytucji prawa spadkowego. Z pozoru wydaje się dosyć jasna i klarowna, jednak przy głębszej analizie pojawia się wiele złożonych kwestii. Sytuacja wydaje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy pod uwagę bierzemy zachowek za granicą. Na początku warto przypomnieć sobie czym jest to uprawnienie i jak wygląda zachowek w Polsce.

Zachowek to instytucja prawa spadkowego, która ma na celu ochronę najbliższych krewnych spadkodawcy, którzy zostali pominięci w testamencie. W Polsce prawo do zachowku mają dzieci, małżonek oraz rodzice. Bliski krewny, któremu należy się ta rekompensata może domagać się określonej kwoty pieniężnej od osoby, która zamiast niego otrzymała prawo do spadku. W naszym kraju roszczenia uprawnionego przedawniają się po upływie 5 lat od momentu otwarcia spadku.

Prawo do spadku w poszczególnych krajach

Czym różni się zachowek za granicą? Przykładowo francuskie prawo posługuje się uprawnieniem zbliżonym do naszego zachowku – rezerwą. W systemie tym osoby z grona spadkobierców ustawowych nazwane są spadkobiercami koniecznymi i otrzymują spadek w określonych ułamkach.

Niemieckie prawo dziedziczenia podlega rządowi federalnemu i ma jednakowe zastosowanie na terenie całego kraju. Krewni, którym należy się zachowek mogą domagać się 50% tego, co otrzymaliby na podstawie prawa spadkowego.

Natomiast prawo angielskie w ogóle nie przewiduje instytucji, jaką jest zachowek. Możemy spotkać się z inną regulacją o charakterze quasi-alimentacyjnym, która nieco przypomina nasz zachowek i określana jest jako Inheritance Act Claim. Instytucja ta zezwala na roszczenia wydziedziczonych członków rodziny, byłych współmałżonków, a nawet parterów życiowych – co zdecydowanie wyróżnia ją na tle wielu państw europejskich. O tego rodzaju przysporzenie majątkowe mogą ubiegać się także osoby, które nie są formalnie członkami rodziny zmarłego, ale znajdowały się na jego pełnym lub częściowym utrzymaniu.

Zachowek za granicą, a nowe przepisy UE

W 2015 roku w UE zostały wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących kwestii spadkowych. Od tego momentu obywatele Unii Europejskiej, którzy mieszkają za granicą sami mogą zdecydować, czy w ich przypadku będą miały zastosowanie przepisy kraju zamieszkania czy przepisy ich kraju. Jeżeli zagraniczny rezydent umrze bez pozostawienia jakiegokolwiek formalnego oświadczenia lub spisania testamentu, zastosowanie będzie miało prawo kraju, w którym spędził ostatnie 5 lat.

Czekają Cię formalności spadkowe za granicą? Chociaż sytuacja może wydawać się skomplikowana, postępowanie spadkowe, które poprowadzą specjaliści nie musi być długie ani męczące. W takiej sytuacji możesz liczyć na nas – pomożemy Ci przy dopełnianiu formalności i uzyskaniu prawa do należnego majątku.