Prawo spadkowe we Włoszech

Zgodnie z włoskim prawem spadkowym niektórzy członkowie rodziny – „przymusowi spadkobiercy” – automatycznie otrzymują prawo do części majątku zmarłego w chwili śmierci. Ten obowiązkowy udział lub przymusowe dziedziczenie nazywa się legittima.

Następującym osobom przysługuje prawnie ustanowiony udział (Successione Necessaria) w majątku zmarłego:

  • Małżonek (mąż lub żona): małżonek mieszkający osobno ma prawo do udziału legittima. Rozwiedziony partner nie kwalifikuje się do legittima;
  • Dzieci: (biologiczne lub adoptowane);
  • Inni potomkowie: gdy w chwili śmierci zmarły nie ma dzieci (ani wnuków).

Te szczegółowe zasady obowiązkowego dziedziczenia obowiązują, gdy zmarły jest obywatelem Włoch. Cudzoziemiec może przestrzegać tych samych zasad, co obywatel Włoch, jeżeli zezwala na to własne prawo krajowe.

DZIEDZICTWO WŁOSKIE I TESTAMENTY ZAGRANICZNE WE WŁOSZECH

Włoski system prawny przyjął zasadę jedności sukcesji;  w związku z tym zastosowanie ma prawo kraju obywatelstwa zmarłego.

Na przykład, jeśli obywatel Ukrainy kupuje nieruchomość we Włoszech, jest ona zarejestrowany na nazwisko kupującego. Zgodnie z włoskimi przepisami dziedziczenie powinno być regulowane ukraińskim prawem spadkowym. Włoski system prawny przyjmuje to „odwołanie” zgodnie z ukraińskim prawem. Dlatego sukcesja tego majątku będzie regulowana przez prawo ukraińskie.

Obowiązkowe zasady dziedziczenia mogą dotyczyć cudzoziemca z testamentu włoskiego. W testamencie możesz wybrać prawo włoskie lub zagraniczne z przepisami prawa wyborczego (electio legis), za pomocą których dana osoba może decydować, które ustawodawstwo ma przekazać swoje mienie po śmierci.

Zgodnie z włoskimi obowiązkowymi przepisami dotyczącymi dziedziczenia, nawet jeśli zmarły pozostawił cały swój majątek osobie, która nie jest obowiązkowym spadkobiercą, obowiązkowi spadkobiercy nadal otrzymają swoją część.

Ogólne zasady sugerują, że cudzoziemiec z włoskimi aktywami o wartości ponad 350 000 euro i prostą strukturą rodzinną powinien wybrać testament zgodnie z włoskim prawem, aby zaoszczędzić na podatkach. Jeżeli jednak cudzoziemiec posiadający włoskie aktywa chce swobodnie wybierać swoich spadkobierców, musi zawrzeć w testamencie ustawę dotyczącą ustawodawstwa electio legis, pod warunkiem, że jest to zgodne z prawem jego kraju.

DYSTRYBUCJA DZIEDZICTWA BEZ TESTAMENTU

  • Pozostały przy życiu współmałżonek: pozostały przy życiu małżonek jest uprawniony do dziedziczenia, jeżeli nadal jest żonaty. Rozwiedziony małżonek nie jest rozpoznawany;
  • Małżonek i jedno dziecko, które przeżyło: połowa idzie do małżonka, a druga do dziecka;
  • Małżonek i dwoje ocalałych dzieci: jedna trzecia małżonka i dwie trzecie dzieci.

Jeżeli nie ma żyjącego małżonka, następujące osoby mają prawo do dziedziczenia:

  1. Rodzice, bracia i siostry i ich potomkowie
  2. Wujkowie, ciotki i siostrzenice, siostrzeńcy.
  3. Państwo włoskie (Stato Italiano).

Jeśli chcesz otrzymać spadek we Włoszech, skontaktuj się z prawnikiem Adwokat w Europie LLC w celu uzyskania pomocy prawnej.