Spadek z Anglii, detektywi w sprawach spadkowych w Anglii - Adwokat w Europie

KIM SĄ DETEKTYWI W DZIEDZICZENIU?

Detektywi w sprawach spadkowych to tzw. łowcy spadkobierców, badacze genealogii lub bohaterscy detektywi. Skupiają się na znajdowaniu ludzi, którzy mogą odziedziczyć własność zmarłego w związku z wolą lub prawem.

Biorąc pod uwagę, że około 70% populacji umiera bez testamentu, znalezienie potencjalnych beneficjentów to duży biznes. Zwykle jeden z małżonków lub najbliższy członek rodziny pozostaje przy życiu. Wielu ludzi żyje bez świadomości losu zmarłych krewnych za granicą, nierzadko również w kraju. Część z nich nigdy ich nie spotkała, ani nawet nie wie o istnieniu krewnych, ale detektywi z dziedziczenia są gotowi przywrócić utracone rodzinne więzi, jednak jest to ciężka praca. Firmy te rozważają gigantyczne listy zmarłych osób bez testamentu, znane jako nielegalne mienie. W takich przypadkach beneficjentów niełatwo jest prześledzić. W związku z tym detektywi mogą zaoferować cenne usługi pod warunkiem uczciwego i wzajemnie korzystnego stosunku do spadkobierców.

JAK DZIAŁAJĄ?

Dziedziczni detektywi polegają na różnych zasobach, aby znaleźć beneficjentów. Lista zmarłych bez testamentu jest publikowana co tydzień przez duchownego pełnomocnika Ministerstwa Finansów. Zawiera imię i nazwisko, datę urodzenia i śmierci, a także miejsce śmierci zmarłego. Następnym krokiem w spuściźnie detektywa jest odtworzenie drzewa genealogicznego i prześledzenia krewnych zmarłego. Rozumieją złożoność procedury, ale nagroda będzie wysoka, podobnie jak konkurencja z innymi firmami.

Jednak czas jest po ich stronie. Mają 12 lat od daty śmierci właściciela nieruchomości na zamknięcie procesu. Po 12 latach wartość nieodebranej nieruchomości staje się własnością Korony lub Księstwa Kornwalii lub Lancaster. Wcześniej organy te chronią mienie i odsetki otrzymane za nie przez beneficjentów.

DLACZEGO OFERUJĄ SWOJE USŁUGI?

Wielu detektywów dziedziczy procent z konta bankowego beneficjentów. Często wynosi od 10% do 30% (plus VAT), chociaż istnieją przykłady jeszcze wyższych prowizji. Inne firmy pobierają opłatę w oparciu o czas od kilkuset funtów do kilku tysięcy.

W przeciwieństwie do umów opartych na oprocentowaniu, kwota, którą płacisz, zależy od złożoności sprawy, a nie od wartości nieruchomości. Zatem klient uprawniony do 300 000 GBP może zapłacić 90 000 GBP (plus podatek od wartości dodanej).

Wydaje się oczywiste, że spadkobiercy próbują uniknąć kontraktu odsetkowego z detektywem. Istnieje jednak wiele powodów, które popchnęły spadkobierców do tego kroku. Na przykład adwokat może wskazać, że nie może ujawnić wartości nieruchomości. W końcu będziesz musiał zapłacić za tę usługę. Ponadto mogą być niepewni co do liczby innych potencjalnych beneficjentów. Może to prowadzić do przekonania, że ​​masz prawo do większej części spadku niż wskazano.