DZIEDZICZENIE PRZEZ TESTAMENT | Adwokat w Europie

Odkrycie spadku w obecności testamentu ma długotrwałą reputację, ale czy zawsze tak jest? To zależy od wielu czynników. Niektóre przypadki dziedziczenia są zamykane w ciągu kilku tygodni lub kilku miesięcy, podczas gdy inne mogą trwać rok lub dłużej. Proces ten obejmuje wiele etapów, z których wszystkie są niezbędne do przeniesienia własności nieruchomości ze zmarłego na własność beneficjenta. Jego podatki i zaległe długi muszą zostać zapłacone nawet wcześniej niż to się wydarzy. Wszystko to dzieje się często pod nadzorem sądu testamentowego, co może jeszcze bardziej spowolnić sytuację.

GDZIE POZOSTAJE MAJĄTEK?

Wykonawca, czasami nazywany zarządcą nieruchomości, jest odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomościami w ramach procesu próbnego. Czasami prawnik może być również zaangażowany w sprawowanie nadzoru nad nieruchomością.

Pamiętaj, że prawie wszystkie dokumenty przedłożone sądowi w sprawie spadku wymagają oryginalnego podpisu osobistego przedstawiciela. Podpisy nie są przyjmowane faksem ani pocztą elektroniczną. Istota sprawy: im bliżej osobistej reprezentacji adwokata, tym szybsze rozpatrzenie sprawy.

DŁUGOŚĆ POSTĘPOWANIA

Proces dziedziczenia będzie trwał dłużej, jeśli w toku sprawy pojawią się nowe okoliczności. Jeśli w toku postępowania okaże się, że jest więcej beneficjentów, wpłynie to na czas trwania procesu, zależnie od okresu potrzebnego na ustalenie faktycznej ilości spadkobierców. Zwłaszcza, jeśli mieszkają daleko od siebie. Czas, aby wysłać wiele dokumentów tam i z powrotem między wieloma osobami, które są w różnych miejscach nie pozostaje bez znaczenia.

ZGODA POMIĘDZY BENEFICJENTAMI?

Jest mało prawdopodobne, aby dwaj beneficjenci zgodzili się na wszystko, co musi się stać z nieruchomością. Nie wspominając o trzech, czterech lub więcej. Niektórzy beneficjenci mogą nawet zatrudnić własnych prawników, aby śledzili proces dziedziczenia. Prawnicy z reguły sprawdzają na bieżąco postęp w sprawie i informują o wszystkim klientów.

SUKCES ŻĄDANIA

Kontrowersją testamentu jest postępowanie sądowe, którego celem jest utrata woli. Niektóre sprawy będą oparte na jednym z czterech argumentów, a czasem na ich kombinacji:

Wola nie została podpisana zgodnie z odpowiednimi formalnościami prawnymi;

Pod przymusem i nadmiernym wpływem beneficjenta sporządzono testament;

Sporządzony testament jest wynikiem oszustwa;

Zmarłemu brakowało zdolności umysłowych do stworzenia woli;

Proces spadkowy potrwa bardzo długo, jeśli wystąpi spór. Problemy te są zazwyczaj rozwiązywane po długim procesie.

JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK PYTANIA, SKONTAKTUJ SIĘ Z „ADWOKAT W EUROPIE”