Prawo spadku w Gruzji

Ponieważ w Gruzji nie ma podatków państwowych, jest to opłacalny stan dla ciebie i twoich spadkobierców w celu ochrony twojej własności. Polityka ta nie wskazuje przepisów dotyczących dziedzictwa Gruzji jako całości, ponieważ są one w dużym stopniu zależne od regionu Gruzji. Kraj znany jest również z posiadania jednego z najsłabszych przepisów dotyczących dziedziczenia małżonków w tym kraju.

CZY GRUZJA MA PODATEK SPADKOWY?

Nie Gruzja nie ma podatku od spadków w swoich przepisach dotyczących spadków. Wszelkie zgony po 1 lipca 2014 r. Podlegają pod tą ustawę. Nawet z tą długo oczekiwaną korzyścią istnieje kilka zwrotów, które należy złożyć w imieniu zmarłego:

  • Ostateczne federalne i podatkowe deklaracje podatkowe – każdy musi zostać zapłacony przed dniem podatkowym w roku, po śmierci osoby.
  • Federalna deklaracja podatku dochodowego od nieruchomości – nie później niż 15 kwietnia roku następującego po śmierci osoby.
  • Federalne zeznanie podatkowe dotyczące nieruchomości następuje dziewięć miesięcy po śmierci osoby.

ŚMIERĆ BEZ TESTAMENTU W GRUZJI

Termin „woli” odnosi się do przypadków, w których osoba umiera bez ważnego testamentu. Jednak fakt, że zmarły nie wskazał, gdzie powinna znajdować się jego własność, nie oznacza, że ​​pozostanie ona bez opieki. Tak więc, aby zarządzać spadkiem, Gruzja stworzyła swoje przepisy dotyczące prawa spadkowego między regionami Gruzji. Mają one na celu wyszukiwanie potencjalnych krewnych, bliskich i odległych, którzy mogliby odziedziczyć twoją własność.

Chociaż sąd określi, w jaki sposób twoja nieruchomość jest dystrybuowana, tak naprawdę nie będziesz nią zarządzał. Dlatego musisz wyznaczyć wykonawcę.

Ponieważ nie ma woli, gruzińskie sądy wybiorą tego, który jest właściwy psychicznie lub stanowi część rodziny.

PRAWO DOTYCZĄCE DZIEDZICTWA MAŁŻONKÓW W GRUZJI

Gruzja jest prawdopodobnie państwem o najsłabszych prawach spadkowych dla małżonków. Większość stanów USA zapewni pozostałemu przy życiu małżonkowi całą własność zmarłego, niezależnie od tego, czy mają oni wspólne dzieci, czy nie. W przypadku małżeństw bezdzietnych zasada ta pozostaje ważna, ale w przypadku dzieci sytuacja zmienia się dramatycznie. W takim przypadku majątek zmarłego jest równo podzielony między pozostałego przy życiu małżonka i wszystkie ich dzieci. Należy jednak pamiętać, że pozostały przy życiu małżonek ma prawo do otrzymania co najmniej jednej trzeciej od całego majątku, niezależnie od tego, jak wpływa to na równomierny podział.

Jeżeli spadkodawca pozbawia małżonka spadku, oznacza to, że zgodnie z przepisami dotyczącymi dziedziczenia w Gruzji wykluczył go z testamentu. Chociaż wiele państw nie pozwoli, aby tak się stało całkowicie, Gruzja jest znacznie bardziej otwarta na taką możliwość. W rzeczywistości małżonkowie nieposiadający spadku mogą otrzymywać

świadczenia pieniężne przez okres do jednego roku po śmierci osoby. Majątek nie jest zobowiązany do zapewnienia pomocy finansowej pozostałemu przy życiu małżonkowi.

Doradcy prawni Adwokat w Europie LLC mogą pomóc w administrowaniu nieruchomościami w Gruzji. Dlatego jeśli potrzebujesz pomocy, poproś o bezpłatną konsultację!