Wypadek w Kanadzie, co robić po wypadku w Kanadzie? - Adwokat w Europie

Prawo kanadyjskie wymaga ubezpieczenia samochodu, a wszyscy kierowcy muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Minimalna kwota ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w kraju wynosi 200 000 USD, z wyjątkiem Quebecu, gdzie wynosi 50 000 USD.

Ponadto każda prowincja i terytorium Kanady (z wyjątkiem Nowej Fundlandii i Labradoru) wymaga, aby kierowcy mieli ubezpieczenie na własne koszty leczenia i wszelkie straty dochodu, które mogą wynikać z obrażeń spowodowanych przez kierowców.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU MAŁEGO WYPADKU

Każda osoba uczestnicząca w wypadku drogowym w Kanadzie, bez względu na to, jak nieznacząca, powinna zatrzymać się na miejscu zdarzenia. Nieprzestrzeganie tego spowoduje nałożenie grzywny.

Jeśli nikt nie został ranny, a szkody majątkowe nie są znaczące, nie ma potrzeby wzywania policji.

Pożądane jest jednak aby :

Zapobiegać dalszemu uszkodzeniu pojazdów, usuwając je z ruchu ulicznego i włączając trójkąty ostrzegawcze lub  światła awaryjne. Należy zapisać główne okoliczności wypadku, takie jak data i godzina, warunki drogowe i przybliżona prędkość samochodów. Należy wymienić dane kontaktowe między kierowcami, pasażerami i świadkami.

Uzyskaj informacje o ubezpieczeniu (nazwisko i dane kontaktowe) od wszystkich kierowców biorących udział w wypadku. Jak również numery praw jazdy i numery rejestracyjne pojazdów. Jeśli to możliwe, narysuj przybliżony szkic wypadku lub zrób zdjęcie.

Prześlij zgłoszenie. Mogą tego dokonać funkcjonariusze policji obecni na miejscu zdarzenia. Jeśli wypadek zostanie uznany za niewielki, a policja nie będzie wzywana, uczestnicy muszą zgłosić to w ciągu 24 godzin w najbliższym centrum powiadamiania o wypadku. Jeśli nie ma centrum zgłaszania wypadków drogowych, należy to zgłosić na lokalnym posterunku policji.

Kanadyjskie Biuro Ubezpieczeń ma formularz zgłoszenia wypadku, aby pomóc kierowcom w wypadku.

CO ZROBIĆ W MIEJSCU POWAŻNEGO WYPADKU

W przypadku poważniejszego wypadku drogowego, w wyniku którego ktoś doznał obrażeń, zginął, uszkodzenia pojazdów szacuje się na ponad 1000 USD, lub podejrzewa się, że któraś z zaangażowanych osób popełniła przestępstwo ( np. jazda pod wpływem alkoholu) musisz zadzwonić na policję – nr 911. Policja powinna również zostać poinformowana o potrzebie pomocy medycznej.

Wszyscy uczestnicy wypadku muszą czekać na miejscu, aż przyjedzie policja.

ROSZCZENIA

Powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z firmą ubezpieczeniową. Niektóre firmy wskazują, że należy to zrobić w ciągu siedmiu dni. Zgodnie z prawem firmy ubezpieczeniowe muszą być informowane o wszelkich kolizjach zgłoszonych policji. Podaj firmie ubezpieczeniowej wszystkie niezbędne dane. Większość polis ubezpieczeniowych wymaga sporządzenia pisemnego oświadczenia w ciągu 90 dni od zdarzenia, wskazującego „dowód szkody”.

Poczekaj, aż firma ubezpieczeniowa zgodzi się zapłacić za naprawę, zanim przystąpisz do naprawy. Niektóre firmy ubezpieczeniowe preferują wskazane przez siebie warsztaty naprawcze. Uzyskaj oficjalny rachunek za naprawę, ponieważ firma ubezpieczeniowa może zażądać go aby dokonać zwrotu wszelkich kosztów.

Prawnicy międzynarodowej firmy Adwokat w Europie są zawsze po twojej stronie w procesie otrzymywania zwrotu kosztów od firm ubezpieczeniowych w USA, Kanadzie i UE.