Spadek w USA | Adwokat w Europie

Gdy osoba umiera bez testamentu część majątku zmarłego może przejść do spadkobierców zgodnie z zasadami sukcesji w Illinois. Reguły sukcesji w Illinois to typowe reguły dziedziczenia w USA.

PRZEGLĄD PODZIAŁU WŁASNOŚCI

Kiedy dana osoba umiera w Illinois, długi zmarłego muszą zostać spłacone, a wszelka pozostała własność musi zostać rozdzielona między spadkobierców. Są dwa główne sposoby zarządzania własnością w Illinois.

Własność jest zarządzana na podstawie oświadczenia o stanie własności Illinois Small Property Afidevit lub w drodze formalnego pozwu przez sąd w stanie Illinois.

Illinois Small Property Afidevit jest ogólnie dostępny dla aktywów, których wartość nie przekracza 100 000,00 USD i nie został sporządzony testament.

WSPÓLNA NIERUCHOMOŚĆ

Majątek będący „wspólną własnością” lub „wspólną dzierżawą” nie nazywa się spadkiem, jeśli współwłaściciel przeżyje. Nieruchomość ta zostaje natychmiast przekazana żywemu współwłaścicielowi po śmierci partnera. Jeżeli zmarły jest ostatnim właścicielem wspólnej własności, nieruchomość będzie wchodzić do testamentu. Współwłasność najczęściej występuje na nieruchomościach, rachunkach bankowych i niektórych rachunkach inwestycyjnych. Z reguły najważniejsze aktywa są dzielone (zwykle z małżonkiem).

AKTYWA, KTÓRE MAJĄ POWOŁANEGO BENEFICJENTA

Niektóre rodzaje aktywów mają wyznaczonego beneficjenta, który otrzymuje je po śmierci właściciela. W takim przypadku prawo spadkowe jest nieaktywne, a aktywa są natychmiast przekazywane do określonego beneficjenta po śmierci właściciela.

Istnieją jednak dwie sytuacje, w których ta klasa aktywów staje się częścią spadku.

  1. Po pierwsze, jeśli nazwa beneficjenta pozostaje pusta.
  2. Po drugie, jeśli beneficjent umrze przed spadkodawcą i nie będzie beneficjenta spadkobiercy, wówczas ta część przechodzi do masy spadkowej.

Do aktywów, które zwykle mają wyznaczonego beneficjenta, należą:

  • ubezpieczenia na życie,
  • konta emerytalne,
  • konta inwestycyjne,
  • nieruchomości zgodnie z prawem spadkowym w Illinois.

Prawnik z firmy „Adwokat w Europie”  pomoże Ci uzyskać spadek w USA bez testamentu w stanie Illinois. Nasze biura znajdują się w 25 krajach Unii Europejskiej, USA i Kanady. Nasze konsultacje są całkowicie bezpłatne!