Spadek we Francji | Adwokat w Europie

Zgodnie z francuskim prawem spadkowym, jeśli zmarły ma dzieci, to nie ma on swobody w rozporządzaniu swoim majątkiem po śmierci.  Surowe zasady dziedziczenia oznaczają, że dzieci mają obligatoryjne prawa do majątku po swoich zmarłych rodzicach.

We Francji majątek mężczyzny jest podzielony między réserve légale i quotité disponible. Oznacza to, że część masy spadkowej powinna zostać odziedziczona przez dzieci, a druga część może być rozdzielona zgodnie z wolą spadkodawcy.

Odsetek „przymusowych spadkobierców” (héritiers réservataires) zależy od liczby bliskich krewnych zmarłego. Bliscy krewni to dzieci, w razie ich braku, żona jest także spadkobiercą przymusowym i przysługuje jej 25 procent spadku.

W związku z tym obowiązkowa część spadku na dziecko wynosi 50%, 67% dla dwojga dzieci i 75% dla trzech i więcej dzieci, równomiernie rozłożonych między nimi. Pozostała część spadku może może zostać rozdysponowana zgodnie z wolą zmarłego.

PODATEK SPADKOWY WE FRANCJI

Jeśli odziedziczyłeś spadek we Francji, to  musisz być gotowy do opłacenia podatku od odziedziczonej własności. We Francji wszystko zależy od tego, od kogo dziedziczysz nieruchomość i jaka jest jej wartość. Od 23 sierpnia 2007 małżonek  jest zwolniony z podatku od dziedziczenia we  Francji. Również pary które żyły ze sobą bez ślubu zarejestrowane w rejestrze partnerskim (PACS). Dzieci zmarłych są zwolnione z podatku spadkowego we Francji do 100 000 euro. Stawki podatkowe dla wszystkich innych testatorów są następujące:

  • 5 procent do 8 062 euro;
  • 10 procent od 8 072 euro do 12 109 euro;
  • 15 procent od 12 109 do 15 932 euro;
  • 20 procent od 15 932 euro do 55 2324 euro;
  • 30 procent z 552 324 euro do 902 838 euro;
  • 40 procent od 902 838 euro do 1 805 667 euro;
  • 45 procent od 1 805 677 euro.

JEŚLI CHCESZ UZYSKAĆ SPADEK WE FRANCJI LUB DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT DZIEDZICZENIA, ZWRÓĆ SIĘ DO NASZYCH PRAWNIKÓW Z FIRMY ADWOKAT W EUROPIE.