Odszkodowanie za wypadek we Włoszech co robić? - Adwokat w Europie

Miałeś wypadek we Włoszech?

Podróż samochodem do Włoch to świetny sposób na poznanie kraju i spędzenie urlopu. W sytuacji, gdy przydaży się nam wypadek, dobrze jest posiadać choćby podstawową wiedzę jak się zachować.

NUMERY TELEFONÓW SŁUŻB RATUNKOWYCH

Będąc uczestnikiem wypadku, skontaktujmy się ze służbami ratunkowymi pod numerami telefonu 112 i 113 oraz 118.  W każdym wypadku należy spisać nazwiska i adresy wszystkich uczestników wypadku, a także wszystkich świadków. Równie ważne są dane firm ubezpieczeniowych zapewniających ochronę pojazdom uczestniczącym w wypadku.

DZIAŁANIA POLICJI WŁOSKIEJ

Po przybyciu policji włoskiej na miejsce wypadku, funkcjonariusze będą zbierać dowody i oświadczenia od  uczestników. Zaleca się zawsze  uważne przeczytanie oficjalnego raportu przed jego podpisaniem. Jeśli wypadek spowodował szkodę, możesz zażądać kopii raportu od władz włoskich. Jeśli w wypadku ktokolwiek doznał obrażeń ciała,  oficjalny raport zostanie wdrożony dopiero po 90 dniach. Jest to termin na wniesienie pozwu przeciwko ubezpieczalni z tytułu obrażeń ciała we Włoszech.

W sytuacji, gdy nikt z uczestników wypadku nie doznał obrażeń ciała, nie ma obowiązku wzywania policji.  W takim przypadku należy wypełnić protokół wypadku określany jako CAI. Firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj wydają go przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Pożądane jest, aby obie strony zaangażowane w wypadek podpisały powyższy formularz. Ten dokument zostanie wykorzystany jako dowód. Ponadto ważne jest, aby wziąć pod uwagę nazwiska i adresy wszystkich świadków, którzy mogą udzielić informacji na temat faktów wypadku.

POMOC MEDYCZNA WE WŁOSZECH

We Włoszech opieka medyczna jest świadczona bezpłatnie (dla obywateli UE) przez National Health Service (NHS) za pośrednictwem lokalnego organu ds. Zdrowia (ASL) we wszystkich szpitalach.

Jeżeli jesteś uczestnikiem lub świadkiem poważnego w skutkach wypadku we Włoszech, w wyniku którego ludzie doznali obrażeń ciała lub są ofiary śmiertelne, koniecznie  zadzwoń po odpowiednie służby. Tel. 112 i 113 to policja. Nr 118 to pomoc medyczna.

Postaraj się ustalić nazwiska i adresy wszystkich uczestników wypadku, a także świadków zdarzenia. Równie ważne są dane  firm ubezpieczeniowych, które można znaleźć na naklejce  przyklejonej do przedniej szyby samochodu. W miarę możliwości, postaraj się udokumentować  całe zdarzenie w formie fotograficznej na przykład przy użyciu telefonu komórkowego. Twoje działania mogą mieć bardzo duże znaczenie w późniejszym procesie odszkodowawczym a także w ewentualnym procesie karnym.

CZYTAJ WIĘCEJ:


Jak postępować po wypadku w Grecji?

POMOC PRAWNA W CZECHACH I NA SŁOWACJI

Włoska policja, po przybyciu do zdarzenia rozpocznie czynności mające na celu ustalenie przebiegu wypadku, osób winnych i ofiar. Na zakończenie spisany zostanie protokół (notatka policyjna).Znany włoski prawnik  Piero  Mastrosimone,  zawsze zaleca uważne przeczytanie oficjalnego raportu przed jego podpisaniem. Jeśli wypadek spowodował szkodę u ciebie lub jeżeli doznałeś obrażeń ciała, możesz prosić władze włoskie o kopię raportu. Jeżeli w wypadku ktokolwiek odniósł obrażenia  oficjalny raport musi zostać sporządzony w ciągu 90 dni.

Policja nie musi być wzywana do zdarzenia, w którym nie ma ofiar wśród ludzi a występują jedynie szkody materialne. W takim przypadku powinieneś sporządzić oświadczenie o wypadku podpisane przez wszystkich uczestników. Wzór oświadczenia najczęściej wręczają firmy ubezpieczeniowe przy zawieraniu polisy. Dokument ten zostanie wykorzystany jako dowód w procesie odszkodowawczym – odszkodowanie za wypadek we Włoszech. Bardzo ważne jest również ustalenie danych osobowych wszystkich  świadków, którzy mogą udzielić informacji o wypadku.

Piero Mastrosimone odradza podpisywanie oświadczeń związanych z wypadkiem, jeśli nie rozumiesz treści, zwłaszcza jeśli istnieją różne opinie na temat zdarzenia. W takim przypadku skontaktuj się z władzami, nawet jeśli w wypadku nie ma ofiar. Ponadto skontaktuj się z naszym Adwokat w Europie LLC i naszym przedstawicielstwem we Włoszech.

POMOC MEDYCZNA WE WŁOSZECH

We Włoszech opieka zdrowotna jest świadczona bezpłatnie (dla obywateli UE) przez krajową służbę zdrowia (NHS) za pośrednictwem lokalnego urzędu zdrowia (ASL) we wszystkich szpitalach.

PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW WE WŁOSZECH W RAZIE WYPADKU

Włoska policja (Carabinieri): numer krajowy 112

Straż pożarna: numer krajowy 115

Pogotowie ratunkowe: numer krajowy 118

Policja: numer krajowy 113