Rozwód z obcokrajowcem | Adwokat w Europie

Związki Polaków z obcokrajowcami dzisiaj nie dziwią już nikogo – coraz swobodniej podróżujemy po świecie i poznajemy kolejne osoby, pochodzące często z całkowicie innych kręgów kulturowych. Niestety, nie zawsze początkowa fascynacja okazuje się dobrą podwaliną pod udany i trwały związek, dlatego nie zawsze okazują się one udane i trwałe. I o ile w przypadku relacji partnerskiej zazwyczaj nie ma problemów, gdy postanawiamy się rozejść, to rozwód z obcokrajowcem może być prawdziwą drogą przez mękę. Różnice prawne pomiędzy krajami potrafią być naprawdę potężne, a wymagania formalne – wręcz niewiarygodne. Na szczęście nie ma takiej sytuacji, z której nie dałoby się wyjść z dobrym prawnikiem, a w wielu przypadkach przeprowadzić postępowanie w naszym kraju.

Rozwód z obcokrajowcem – jaki sąd?

Oczywiście najłatwiej byłoby zakończyć małżeństwo (z punktu widzenia Polaka) przed polskim sądem, który komunikuje się z nami w naszym języku i posługuje się zrozumiałym dla nas systemem prawnym. Jednak taka sytuacja jest możliwa wyłącznie, jeśli oboje małżonków ma polskie obywatelstwo, jeśli zawarli małżeństwo w Polsce (nawet jeśli jedno z nich nie jest Polakiem) lub gdy dotychczasowy małżonek jest obywatelem Unii Europejskiej i zaszły pewne dodatkowe okoliczności (m.in. oboje lub co najmniej jedno z nich – strona pozwana – mają pobyt na terenie Polski). Prowadzenie postępowania w naszym kraju możliwe jest nawet bez obecności strony pozwanej w naszym kraju – co znacznie przyspiesza całą procedurę.

W sytuacji, kiedy strona pozwana nie jest obywatelem Unii Europejskiej również możliwe przeprowadzenie postępowania w naszym kraju, niemniej wymagania są jeszcze bardziej restrykcyjne. M.in. ostatnie miejsce zamieszkania obojga małżonków powinno znajdować się w Polsce, strona będąca powodem co najmniej od roku mieszka w Polsce lub jest obywatelem polskim i co najmniej od pół roku mieszka na terenie RP.

Jakich formalności należy dopełnić?

By ubiegać się o rozwód z obcokrajowcem, należy zgromadzić wszelkie niezbędne dokumenty – m.in. potwierdzenie zawarcia małżeństwa. Jeśli do ślubu doszło w innym kraju, to sporządzone akty notarialne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to nie tylko aktu małżeństwa, ale np. aktów urodzenia dzieci urodzonych w takim małżeństwie. Niekiedy może się zdarzyć, że strona pozywająca nie zna nawet miejsca zamieszkania małżonka – wówczas Sąd może ustanowić kuratora, który będzie go reprezentował. W takiej sytuacji możliwe jest uzyskanie rozwodu nawet pod nieobecność drugiej strony.

Pomoc prawna podczas rozwodu z obcokrajowcem

Jako doświadczeni prawnicy, specjalizujący się w sprawach sądowych toczonych nie tylko na terytorium naszego kraju, możemy zaoferować Ci kompleksową pomoc – również w przypadku rozwodu z obcokrajowcem. Poprowadzimy twoje postępowanie od samego początku – pomagając zebrać wymagane dokumenty, aż do samego końca – którym okaże się pomyślne rozwiązanie małżeństwa. Zapraszamy do kontaktu i dokładnego zapoznania się z naszą ofertą.