Warunki odrzucenia spadku w prawie niemieckim | Adwokat w Europie

W związku z migracją obywateli Unii Europejskiej i zmianami miejsca zamieszkania oraz pobytu obywateli Republiki Demokratycznej Niemiec na terenie różnych Państw Wspólnoty Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 tzw. rozporządzeniem spadkowym UE wprowadzono zasadę stosowania właściwego prawa spadkowego. Zgodnie z powyższym,jako właściwe prawo spadkowe stosuje się prawo miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili jego śmierci. Rozporządzenie dotyczy tylko postępowań spadkowych w sytuacji, gdy otwarcie spadku nastąpiło przed 17 sierpnia 2015 r. W takim przypadku stosuje się prawo spadkowe Państwa, którego obywatelstwo posiadał spadkodawca.

Jakie są warunki odrzucenie spadku w prawieniemieckim?

W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, że z momentem śmierci spadkodawcy spadek automatycznie przechodzi na spadkobiercę. Spadkobierca może jednak zdecydować, co zrobić.

Spadek można:

  • odrzucić, w sytuacji, gdy nie został on w sposób prawidłowy przyjęty ( powyższe odnosi się do oświadczenie w trakcie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku);
  • odrzucić w terminie 6 tygodni. Ważne jest przestrzeganie ustawowego terminu, który liczony jest od momentu, gdy spadkobierca dowiedział się o nabyciu spadku.

Jak odrzucić spadek?

Najczęściej odrzucenie spadku następuje poprzez złożenie przez spadkobiercę oświadczenia przed sądem w trakcie postępowania spadkowego. Za skutecznie złożone oświadczenie uznaje się wpływ dokumentu do sądu spadkowego.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć również poprzez zeznanie do protokołu sądowego, w trakcie postępowania w przedmiocie nabycia spadku albo w formie uwierzytelnionego dokumentu tj. przed notariuszem.

Czy spadek można odrzucić tylko w części albo z zastrzeżeniem warunku?

Przepisy niemieckiego kodeksu cywilnego nie wprowadzają możliwości, aby spadek został odrzucony w części np. tylko w zakresie długów spadkowych. W związku z powyższym spadek odrzuca się w całości.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku nie można być uzależnione od zdarzenia przyszłego oraz niepewnego, określonego inaczej jako warunek. Niemieckie przepisy kodeksu cywilnego nie przewidują możliwości odrzucenia spadku z przyjęciem warunku. Taka sama sytuacja dotyczy terminu (zdarzenie przyszłe i pewne).

Nasi prawnicy zajmujący się spadkami w Niemczech pomogą sporządzić wszystkie oświadczenia w zakresie odrzucenia spadku. Podpowiemy również, po ustaleniu masy spadkowej, czy odrzucenie spadku jest dla Ciebie korzystne. Osobiście nie musisz zajmować się biurokratycznymi problemami, nasi specjaliści zajmą się wszystkim za Ciebie. Skontaktuj się z prawnikami z firmy Adwokat w Europie jeśli zostałeś powołany do dziedziczenia na terenie Niemiec albo chcesz odrzucić spadek.