Co zmieniło się w prawie spadkowym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich? | Adwokat w Europie

7 listopada 2020 r. Jego Wysokość  Szejk Khalifa ibn Zayed Al Nahyan zmienił ustawę o dziedziczeniu i postępowaniu spadkowym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W tym artykule staraliśmy się przedstawić główne aspekty tego prawa.

Co zmieniło się w prawie?

Jedną z ważnych zmian wprowadzonych przez tę poprawkę jest to, że w przypadku braku testamentu lub braku wiedzy / informacji o tym, które prawo będzie miało zastosowanie, zastosowanie będzie miało prawo kraju pochodzenia zmarłego. Powinno to zagwarantować ochronę interesów emigrantów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Posunięcie rządu ułatwia emigrantom inwestowanie i dystrybucję funduszy na podstawie ich ostatniej woli. Jest to pod warunkiem, że testament jest należycie poświadczony notarialnie przez notariusza w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Należy również pamiętać, że testament musi:

  • być przetłumaczone na język arabski;
  • zawierać wszystkie szczegóły dotyczące majątku spadkodawcy;
  • zawierać dane rachunku bankowego;
  • być zarejestrowany w wydziale sądowym odpowiedniego emiratu.

Wpływ na odwiedzających

Zmiany te pozwalają teraz emigrantom mieszkającym w ZEA i cudzoziemcom inwestującym w nieruchomości w ZEA wskazać w testamencie prawo, które chcą zastosować do dystrybucji swoich aktywów w ZEA, co pozwoli im poczuć się bezpieczniej. To kolejny wielki krok w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju.

Jak było wcześniej?

Wcześniej prawo osobiste w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pozwalało nie muzułmanom na sporządzenie testamentu i podział majątku zgodnie z ich wolą zgodnie z art. 17 ust. 5 kodeksu cywilnego. Zdarzają się jednak przypadki, gdy cudzoziemiec zmarł bez testamentu. W tym czasie prawo cywilne i osobiste pozwalały sądom na podział majątku zmarłego zgodnie    z zasadami szariatu. To najczęściej prowadziło do konfliktów w rodzinie zmarłego.

Nie trzeba dodawać, że ograniczenia te dotyczyły tylko aktywów znajdujących się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jeżeli spadkobiercy byli zaangażowani w poszukiwanie masy spadkowej, zobowiązywali się działać zgodnie z art. 276 prawa osobowego. Należało również złożyć następujące dokumenty:

  • akt zgonu, należycie poświadczony;
  • ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego;
  • testament zmarłego, należycie poświadczony.

Chociaż Prawo Osobowe pozwalało na zastosowanie prawa kraju pochodzenia, ustawa nie uchylała wprost Kodeksu Cywilnego. Doprowadziło to do pewnej niepewności, czy nie muzułmanie będą traktowani zgodnie z prawem szariatu, czy też zgodnie z prawem ich kraju pochodzenia. W przypadku spółki zawsze rozsądne jest posiadanie umowy wspólników lub woli podjęcia decyzji o zbyciu udziałów w spółce zgodnie z ich wolą, co jest również uzgadniane z dotychczasowymi wspólnikami.

Nasze usługi prawne w ZEA

Zarządzanie masą spadkową to bardzo trudne zadanie, wymagające specjalistycznej wiedzy i umiejętności. W takich przypadkach najlepiej skonsultować się z prawnikiem, aby zapewnić jak najskuteczniejsze i najkrótsze zakończenie spraw. Nasi prawnicy z firmy Adwokat w Europie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mają duże doświadczenie w sprawach spadkowych zarówno w sądach lokalnych, jak i międzynarodowych.

Jeżeli zostałeś powołany do dziedziczenia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nie wiesz od czego zacząć, masz pytania dotyczące postępowań spadkowych, skontaktuj się z prawnikami z firmy Adwokat w Europie.