4 kroki do skutecznego przeprowadzenia postępowania spadkowego w Hiszpanii | Adwokat w Europie

W chwili śmierci danej osoby w Hiszpanii lub za granicą cały jej majątek jak i aktywa muszą zostać przeniesione na spadkobierców. Prawnik z firmy Adwokat w Europie opisze Ci poszczególne etapy dziedziczenia w Hiszpanii, zarówno z dziedziczeniem ustawowym jak i z dziedziczeniem w przypadku kiedy spadkodawca pozostawił po sobie testament.

Pierwszy krok: znalezienie zasobów

Bardzo ważne jest, aby odnaleźć wszystkie składniki masy spadkowej, które były na nazwisko zmarłego, takie jak rachunki bankowe, nieruchomości, polisy na życie, akcje, samochody oraz inne kosztowności.

Krok drugi: prawo którego kraju reguluje dziedziczenie?

Prawo hiszpańskie stanowi, że w przypadku śmierci cudzoziemca w Hiszpanii prawem dziedziczenia będzie prawo jego obywatelstwa.

Tak więc teoretycznie sytuacja była stosunkowo prosta: ustawodawstwo dotyczące spadków w Polsce miało regulować dziedziczenie polskich obywateli, którzy umierają, będąc w posiadaniu majątku w Hiszpanii. W ten sam sposób prawo szwajcarskie ma na celu regulowanie dziedziczenia po obywatelu szwajcarskim, który był właścicielem nieruchomości w Hiszpanii oraz analogicznie w przypadku spadkodawcy z innego kraju.

Ten system spowodował zamieszanie i kolizje prawne z innymi systemami i prawem spadkowym. Istnieją duże różnice między hiszpańskim prawem spadkowym a prawem spadkowym w innych krajach. Główna różnica polega na tym, że Hiszpanie mają kategorię „spadkobierców przymusowych” lub „spadkobierców obowiązkowych” (Herederos Forzosos), co oznacza, że ​​spadkodawca nie może swobodnie rozporządzać swoim spadkiem i musi pozostawić 66% swojego spadku na pewne osoby, które nazywane są spadkobiercami obowiązkowymi (głównie zstępni i małżonkowie).

Krok trzeci: czy istnieje testament?

Następnym krokiem jest ustalenie, czy istnieje ostatnia wola. W rzeczywistości mogą istnieć dwa lub więcej testamentów, z których każdy obejmuje inną jurysdykcję. Mogą istnieć polskie testamenty obejmujące aktywa polskie i hiszpańskie testamenty obejmujące aktywa hiszpańskie.

Aby testament w języku hiszpańskim był ważny, musi być spisany w Hiszpanii i zarejestrowany w hiszpańskim rejestrze testamentów (Registro Central de Ultima Voluntad). Przy zarejestrowaniu testamentu cudzoziemiec musi podpisać oświadczenie zgodnie z art. 9, że w jego własnym prawie krajowym obowiązuje zasada swobodnego rozporządzania testamentem (tj. że w Polsce można rozporządzać swoim majątkiem według własnego uznania)

Jeśli jest tylko polski testament , musi być przetłumaczony na język hiszpański wraz z  apostille. Do oświadczenia należy dołączyć akt zgonu, a czasem akt urodzenia oraz akt małżeństwa. Na pierwszy rzut oka może to nie wydawać się skomplikowaną procedurą, ale należy pamiętać, że jeśli podatki od spadków w Hiszpanii nie zostaną zapłacone w ciągu 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy za opóźnienia w płatnościach zostaną nałożone kary.

Jeśli zagraniczny właściciel nieruchomości w Hiszpanii umrze bez testamentu w Hiszpanii lub w innym miejscu, niezależnie od miejsca jego zamieszkania: jego majątek jest rozdzielany zgodnie z hiszpańskimi zasadami dziedziczenia.

Krok czwarty: zarejestruj testament w Hiszpanii

Faktyczne przyjęcie spadku w Hiszpanii następuje w drodze aktu urzędowego przed notariuszem. Spadkobiorcy (lub ich pełnomocnicy) stawią się przed notariuszem w wyznaczonym terminie, który przygotuje Escritura (akt przyjęcia spadku), a spadkobiercy go podpiszą. Escritura będzie zawierać opis hiszpańskich aktywów (nieruchomości, rachunków bankowych, udziałów, samochodów itp.) i przypisze pewien procent spadku spadkobiercom, którzy są uprawnieni do hiszpańskich aktywów. Odnośnie nieruchomości, po podpisaniu dokumentów tytułowych, nieruchomość musi być zarejestrowana w odpowiedniej księdze wieczystej, aktualizując wpisy w księdze wieczystej na nazwisko nowego spadkobiercy, a następnie należy zapłacić odpowiedni podatek od spadku.

Jeżeli zostałeś powołany do dziedziczenia w Hiszpanii, nie wiesz od czego zacząć, masz pytania dotyczące postępowań spadkowych, skontaktuj się z prawnikami z firmy Adwokat w Europie.