Zarządzanie masą spadkową za granicą | Adwokat w Europie

Zaczynając temat zarządzania masą spadkową, należy wytłumaczyć pojęcie samej masy spadkowej. Masa spadkowa to nic innego jak wszelkie zarówno obowiązki jak i prawa które posiada spadkodawca w chwili śmierci. Należy tu pamiętać o bardzo istotnej rzeczy, masa spadkowa to nie tylko korzyści jak np. akty własności nieruchomości czy ruchomości lub zgromadzone na kontach bankowych pieniądze ale również zobowiązania jak hipoteki, pożyczki czy długi.

Dlaczego możesz potrzebować zarządcy masą spadkową ? Ponieważ aby właściwie przeprowadzić postępowanie spadkowe należy doskonale orientować się w prawie spadkowym danego kraju. Pomijając samą barierę językową, zarządca masy spadkowej przeprowadza poszukiwania całej masy spadkowej, włączając w to np. nieruchomości oraz konta lub lokaty bankowe. Zarządca wyręcza spadkobiorcę we wszystkich formalnościach przed urzędami  oraz rozlicza się z podatków od spadku .

Dlaczego zarządzanie odziedziczonym majątkiem wymaga udziału zawodowego prawnika?

Zarządca masą spadkową to osoba, której możesz zaufać. Na wniosek spadkobiercy może on przejąć zarządzanie majątkiem, co oznacza, że podejmie wszelkie czynności prawne niezbędne do właściwego przeprowadzenia postępowania spadkowego. Musisz wybrać specjalistę, który ma duże doświadczenie i jest gotowy udzielić bezpłatnej konsultacji, która odpowie na Twoje pytania dotyczące spadku.

Co jest potrzebne, aby sformalizować procedurę przeniesienia praw zarządczych na osobę, która będzie kierować się interesami spadkobiercy?

  • umowa o zarządzanie masą spadkową;
  • pełnomocnictwo do zarządzania nieruchomością opatrzone uwierzytelnionym podpisem;
  • ustalenie listy uprawnień prawnika.

Organizacja pracy z profesjonalistą zajmującym się zarządzaniem masą spadkową za granicą

Zarządca otrzymujący prawa do zarządu spadkiem za granicą gwarantuje prawa spadkobierców i zachowanie spadku. Bardzo ważne jest śledzenie kolejności czynności w procesie dziedziczenia, dlatego potrzebujesz usług prawnika, który zajmie się nie tylko wszczęciem postępowania spadkowego, ale także zarządzaniem majątkiem. Będzie to wymagało poświadczenia notarialnego dokumentów, które dają mu takie prawo, a usługi notarialne są wliczone w wynagrodzenie firmy Adwokat w Europie.

Jeżeli masz więcej pytań na temat zarządzania masą spadkową, skontaktuj się z prawnikami z firmy Adwokat w Europie.