Odrzucenie spadku w Niemczech | Adwokat w Europie

W artykule odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania : co zrobić kiedy nagle zostaje się powołanym do dziedziczenia w Niemczech ? Jakie prawo należy stosować w danej sytuacji. Jakie są terminy do odrzucenia spadku?

Opis procedury odrzucenia spadku w Niemczech

Obecnie bardzo wielu Polaków zdecydowało się na emigrację stałą lub czasową na terytorium Niemiec z powodów finansowych.  Każdy z nas ma kogoś takiego w bliższej lub dalszej rodzinie czy w kręgu znajomych. Zostanie powołanym do dziedziczenia, zwłaszcza kiedy nie do końca znamy sytuację materialną spadkodawcy, może być niestety bardzo problematyczne i przysporzyć więcej kłopotów niż pożytku. W tym miejscu należy przypomnieć, że zgodnie ze zmianami prawa z sierpnia 2015 r. odpowiednie prawo spadkowe ma zastosowanie zgodnie, nie z obywatelstwem jak było do tej pory, a zgodnie z tym gdzie było stałe miejsce pobytu zmarłego. Polak który wyjechał i żył  w Niemczech, po jego śmierci postępowanie spadkowe będzie odbywało się pod jurysdykcją niemieckiego prawa spadkowego – tak jakby był rodowitym Niemcem. Jeżeli wiemy lub w łatwy sposób możemy się dowiedzieć, iż zmarły miał długi lub kredyty a wartość potencjalnego spadku może być znacznie niższa niż jego długi, należy w takiej sytuacji odrzucić spadek.

Terminy do odrzucenia spadku

Bardzo ważną kwestią jest szybkość działania w takim przypadku, ponieważ czas działa na niekorzyść osoby powołanej do dziedziczenia. Odrzucenia spadku należy dokonać przed sądem w terminie sześciu tygodni od momentu dowiedzenia się o powołaniu do spadku, jeżeli jednak spadkobiorca mieszka za granicą Niemiec, termin ten zostaje wydłużony do sześciu miesięcy. Należy tu przypomnieć, że przyjmując spadek wprost, w razie braku odrzucenia spadek przechodzi na spadkobiorcę wraz ze wszystkimi pożytkami (aktywami) ale i długami. W niemieckim prawie spadkowym nie istnieje instytucja prawna  jak przyjęcie spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Dlatego należy o tym pamiętać, jeżeli potencjalne długi zmarłego mogą przewyższać wartość pozyskanej masy spadkowej.  W takim przypadku bez zastanowienia powinno się odrzucić spadek.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy z zakresu niemieckiego prawa spadkowego, prosimy o skonsultowanie się z prawnikami z firmy Adwokat w Europie.