Procedura przetargowa w krajach Unii Europejskiej | Adwokat w Europie

Zamówienia przetargowe to procedura stosowana przez przedsiębiorstwa europejskie do zamawiania szerokiego zakresu towarów, usług lub robót budowlanych w celu realizacji ich celów UE. Każdego roku w ramach przetargów zawierane są miliony kontraktów, począwszy od dostaw produktów rolno-przemysłowych, poprzez świadczenie usług informatycznych, a skończywszy na utrzymaniu budynków. Zasady stosowane przy ogłaszaniu ofert zostały specjalnie opracowane w celu zapewnienia, że ​​wszyscy oferenci działają na równych zasadach, a zwycięska oferta zapewnia najlepszy stosunek jakości do ceny w UE.

UE zobowiązuje się również do zapewnienia, aby zamówienia w drodze przetargów przyczyniały się do rozwoju konkurencyjnej gospodarki rynkowej, uwzględniając dobrobyt ludzi i potrzeby społeczne, a także troskę o środowisko.

Ogłaszanie przetargów przez europejskie instytucje publiczne regulują przepisy Rozporządzenia UE 2018/1046 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 lipca 2018 r. W sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej (rozporządzenie finansowe).

Podstawowe zasady zamówień publicznych

Przejrzystość: zamówienia publiczne muszą zostać opublikowane i mogą podlegać możliwie najszerszej konkurencji.

Równe traktowanie i niedyskryminacja: udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia jest otwarty na równych warunkach dla wszystkich przedsiębiorstw UE, w tym dla osób mieszkających w UE. Udział jest również otwarty dla przedsiębiorstw spoza UE na warunkach określonych w Porozumieniu w sprawie zamówień publicznych. Warunkiem wstępnym jest to, że firma spoza Unii Europejskiej musi mieć firmę partnerską w UE. Masz wtedy prawo do udziału w przetargu na zamówienia publiczne Unii Europejskiej. Twoja firma będzie traktowana tak samo, jak każda inna firma. Nie jest dozwolone preferowanie określonej marki, znaku towarowego lub patentu.

Proporcjonalność: obciążenie administracyjne zarówno dla Ciebie, jak i dla instytucji UE, musi być rozsądne i proporcjonalne do kwoty zakupu. Im mniejsza ilość, tym mniejsze powinno być to obciążenie.

Kryteria wyboru oferty przy przetargu

Umowy zawierane są nie tylko po najniższej cenie. Kryteria wyboru zwycięzcy mogą również obejmować kryteria jakościowe lub wymagać innowacyjnych, energooszczędnych rozwiązań lub nalegać na zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu podejście. Nasza firma “Adwokat w Europie” jest gotowa do obsługi firm w Polsce, na Ukrainie, w Rosji, Azerbejdżanie, Armenii, Białorusi, Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdawii, Tadżykistanie, Turkmenistanie, Uzbekistan, pełne wsparcie prawne w przetargach ogłaszanych przez instytucje państwowe Unii Europejskiej. Pomożemy Ci znaleźć partnera do przetargów w UE.

Gdzie mogę znaleźć ogłoszenia o przetargach dla mojej firmy?

Obecnie TED (Tenders Electronic Daily, https://ted.europa.eu) jest głównym źródłem informacji o europejskich przetargach, które przekraczają progi określone w dyrektywie w sprawie zamówień publicznych, a także zapewnia dostęp do ofert z innych agencji rządowych w Europie.

Limity wartości (progi), które oznaczają, kiedy stosowane są przepisy UE, zależą od kupowanego przedmiotu i tego, kto dokonuje zakupu. Progi te podlegają regularnym przeglądom, a kwoty są nieznacznie korygowane.

Procedury przetargowe podlegają następującym progom

  • Wymóg <55 000 EUR: Oferty przetargowe są wysyłane bezpośrednio do znanych dostawców Rady Europy i mogą być publikowane;
  • Wymogi finansowe> 55 000 euro: ogłoszenia przetargowe są wysyłane do czołowych dostawców Rady Europy i / lub publikowane na platformie e-zamówień lub na stronie internetowej Rady Europy i ewentualnie na platformie TED Unii Europejskiej;
  • Zapotrzebowanie> 250 000 euro: ogłoszenia o przetargach są systematycznie publikowane na platformie e-zamówień lub na stronie Rady Europy oraz na platformie TED;
  • Zapotrzebowanie> 500 000 euro: Ogłoszenia o przetargach są systematycznie publikowane na platformie e-zamówień, na stronie Rady Europy i na platformie TED Unii Europejskiej.

Jeśli masz zamiar wystartować w jakimś przetargu i potrzebujesz pomocy skontaktuj się z prawnikami z firmy Adwokat w Europie.