Kategoria: Spadek w Niemczech

Spadek w Niemczech kto ma prawo do zachowku

Zachowkiem określa się uprawnienie przysługujące zstępnym (dzieciom), małżonkowi i rodzicom na wypadek pominięcia ich przez spadkodawcę w testamencie, a więc całkowitego albo częściowego wydziedziczenia. Regulacja prawna zachowku na prawie niemieckim (§2303 i nast. BGB) odpowiada – naturalnie z wyjątkami – polskiej regulacji prawnej w art. 991 i nast. polskiego kodeksu cywilnego. § 2303 ust. 1 […]
Czytaj więcej

Jak odrzucić spadek w Niemczech

W myśl przepisów niemieckiego prawa spadkowego, dziedziczenie ustawowe (niem. gesetzlicheErbfolge) zachodzi w przypadku braku ważnego rozrządzenia majątkiem przez spadkodawcę, w postaci testamentu lub umowy o spadek. Jeżeli spadkodawca rozrządził swym majątkiem na wypadek śmierci, reguły dziedziczenia ustawowego decydują o kręgu uprawnionych do zachowku. Odrzucenie spadku (Ausschlagung) nie można mylić z zrzeczeniem się dziedziczenia. Spadkobierca ustawowy może przez umowę […]
Czytaj więcej

Wspólny testament małżonków i umowa o spadek w prawie niemieckim

Niemieckie prawo spadkowe , inaczej niż w Polsce (art. 942 KC), przewiduje też możliwość sporządzenia wspólnego testamentu (gemeinschaftliches Testament), ale tylko przez małżonków. Dotyczy to również zalegalizowanych związków partnerskich. Wspólny testament małżonków Wspólny testament może być sporządzony w ten sposób, że jeden z małżonków napisze go w całości pismem ręcznym i obydwoje go podpiszą. Małżonek, […]
Czytaj więcej