Kategoria: Śmierć w Europie

  • Home
  • Śmierć w Europie

Odszkodowanie od najemcy

Jeżeli po zakończeniu najmu zostanie nam zwrócone mieszkanie zniszczone, mamy prawo żądać od najemcy odszkodowania. Gdyby uchylał się od obowiązku jego zapłaty, możemy nawet wejść na drogę sądową. Zanim wynajmiesz mieszkanie Zanim podpiszesz umowę najmu, warto dokonać dokładnego opisu znajdujących się w mieszkaniu mebli i sprzętu. Należy zaznaczyć, czy są to meble zupełnie nowe czy […]
Czytaj więcej

Koszty sądowe w procesach o błędy medyczne

Świadomość prawna pacjentów jest coraz większa, znają oni swoje prawa związane z możliwością żądania ustalenia osób odpowiedzialnych za ich szkodę oraz domagania się jej zrekompensowania. Jednocześnie za świadomością możliwości dochodzenia swoich praw idzie też i przeświadczenie o niebotycznie wysokich kosztach procesu w sprawach o tzw. „błędy medyczne”. Czy prawidłowe? Sam proces leczenia dla pacjentów nie […]
Czytaj więcej

Renta po śmierci osoby bliskiej

Jeżeli przyczyną śmierci bliskiego był wypadek drogowy lub błąd popełniony przez personel medyczny bądź jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku przy pracy lub innego zdarzenia, które doprowadziło do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, prawdopodobnie będziemy mogli żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty odszkodowawczej. Kto jest uprawniony do renty odszkodowawczej? Jak ustalić wysokość takiej renty? […]
Czytaj więcej

Jak zarejestrować zgon w Niemczech

Firma Adwokat v Europie przygotowała dla Państwa bezpłatną instrukcję, jak zgłosić śmierć członka rodziny w Niemczech. Artykuł zawiera także informacje na temat transportu zwłok z Niemiec do Polski, a także pochówku lub kremacji. Procedury wstępne  Każdy kraj związkowy ma własne prawa dotyczące śmierci i pogrzebu (Bestattungsgesetz), chociaż często są one podobne, różnią się od czasu […]
Czytaj więcej

Jak za darmo sprowadzić zwłoki z Hiszpani

Jeśli któryś z Twoich bliskich zginął w wypadku w Hiszpanii, zgon należy zarejestrować zgodnie z lokalnymi przepisami i uzyskać akt zgonu. Aby przywieźć ciało z powrotem do Polski, będziesz potrzebować aktu zgonu (z tłumaczeniem przysięgłym) oraz zezwolenia na wywóz ciała z Hiszpanii. W przypadku śmierci  Zadzwoń na policję (PolicíaMunicipal). Tel: 092 Skontaktuj się z lekarzem […]
Czytaj więcej

Kremacja zwłok we Francji

W przypadku śmierci członka rodziny, przyjaciela lub krewnego we Francji, w pierwszej kolejności należy skontaktować się osobiście z miejscowym lekarzem lub telefonicznie pod numerem: 112. Lekarz potwierdzi zgon i wystawi akt zgonu (certat de décès). Jeśli śmierć nastąpiła w wyniku przestępstwa lub samobójstwa, musisz skontaktować się z lokalną policją (tel .: 17 lub 112). Jeżeli […]
Czytaj więcej